ESP

 

Pont VellDESCRIPCIÓ I FUNCIONALITAT

Actualment, del pont gòtic original només se’n conserva una part a causa de les transformacions arquitectòniques i de les riuades posteriors a la seva aparició. El pont unia les dues ribes del Llobregat: El sector de llevant del pont travessava el riu Llobregat des de l’antic portal d’entrada de la vila fins al bell mig de la gran roca. De pedra irregular i sense polir, el componen dos arcs: El principal que és lleugerament apuntat i un altre que és més rebaixat.

El sector de ponent va ser de construcció més tardana. El 1905 es va demanar definitivament la construcció d’aquest sector, ja que fins aleshores la connexió de la roca central amb la riba dreta es feia a través d’una palanca de fusta. Pels volts de 1915, i davant de les posteriors restauracions de la nova estructura de ponent a causa de les riuades, va sorgir la idea de construir una annexió central –per sobre de la roca– per a una connexió estructural completa, però fins després de la devastadora riuada de 1985 el sector de ponent no va incorporar aquesta annexió amb la construcció dels actuals arcs de mig punt i de l’arc rebaixat de més a la dreta d’avui en dia. Durant la dècada del 1950, el pont vell era un punt de pas per baixar al safareig que es va construir a la roca central del riu arran de la Industrialització.

 HMP9585 opt

La primera aparició documentada del pont gòtic és en documents testamentaris de l’època. La construcció d’aquest pont va permetre una millora d’accessibilitat al castell de Gironella per a petits carruatges, als vianants i al petit nucli urbà que s’havia format al seu voltant. Abans de la seva construcció l’accés per arribar a la vila s’havia de fer a través del pont romànic de Cal Bassacs.

USOS ACTUALS
  • Pas de vianants i pont connector de la part nova i el nucli històric de Gironella
  • Escenari de l’obra L’11 de setembre i Gironella

Pont Vell Foto cedida

El Pont Vell original que arribava fins a la roca del mig del riu. A la dreta hi havia una creu que van construir els picapedrers que van fer el Pont nou i que posteriorment va ser destruïda. La foto és aproximadament de finals del segle XIX i s’hi poden veure les restes del castell.

Pont Vell Foto cedida

Al fons l’arcada del pont que es va construir al s. XIX com a substitut de la passarel·la de pedra –encara visible– que havia existit. La foto és d’abans que se l’endugués la riuada.

Pont Vell Foto cedida

Vista alçada del Pont Vell i de la nova arcada del segle XIX i la roca del mig abans de l’arribada de la carretera, de dimensió actualment desapareguda.

Pont Vell Foto cedida per Lluís Serra i Llohis

El Pont tal com el coneixem avui en dia, però amb el detall de l’inexistent safareig de mitjan del segle passat.

 

ESP

 

PresóDESCRIPCIÓ I FUNCIONALITAT

L’antiga presó va ser una cel·la construïda a la part inferior de l’antiga Torre de l’Homenatge, a la placeta de pujada del castell de Gironella. Al petit espai amb una obertura lateral com a finestra, s’hi empresonava els vassalls que no complien els decrets i obligacions, o bé els enemics –sovint reials– de les baronies de la Portella, de Pinós o de Gironella (de Pinós i d’Agulló-Pinós), el llinatge de senyors i marquesos de la vila des del segle XII.

Cal destacar que la documentació més detallada de la presó pertany al primer terç del s. XVII, el moment el qual s’hi va empresonar sis dones acusades de practicar bruixeria, tal com recull l’apartat Procés de les Bruixes, del Llibre del Consell de Gironella de 1618. Els documents històrics no especifiquen amb certesa quin càstig deurien rebre, malgrat hi hagi fonts que esmentin que les van penjar, d’altres especifiquen que se’ls va confiscar els béns per pagar les despeses del procés i que van ser rapades per un barber.

La presó de Gironella va servir d’espai d’empresonament fins a principis del segle XX i, malgrat la minúscula dimensió de la cel·la, un cop la torre del rellotge finalitzada durant la república, en alguna ocasió, els presoners haurien aconseguit escapar-se del lloc ajudant-se de la corda de les campanes.

 

 HMP9569 opt

 

USOS ACTUALS
  • Espai en remodelació

 


 

PROCÉS DE LES BRUIXES, Llibre del Consell de Gironella, 1618
[...] El 12 d’abril es reuniren conjuntament els homes d’Olvan i Gironella, en una casa que hi havia a mig camí dels dos pobles, dita de l’Arnau Claveria, per acordar si pagarien al magnífic Francesc Sorribes, jutge de Berga, les cent lliures que els demanava per començar la causa contra les sis dones preses en el castell de Gironella, inculpades de ser bruixes. [...] El 8 de juny del mateix any el procés devia estar acabat, i s’acorda que el cònsul de Gironella vagi a Bellvehí, prop de Cervera, lloc de residència habitual dels Agulló, per tal d’informar-ne el senyor de Gironella. [...] Avui 2 de juny de 1620 sentenciaren sis bruixes a Gironella i això és ver perquè jo... ho he vist amb els meus ulls i aqueixes eren una Vallaura, una vídua Tor, una carbonera, una fadrina que li deien Descolorida, una covanera, una “Giralda del bat” i una altra carbonera de les Cases, muller de Guillem Juy i totes habitaven en la parroquia d’Olvan, quan era cònsul Francesc Barbut. [...] El 9 de maig de 1621 es reuniren novament els homes de Gironella i d’Olvan a casa d’Arnau Claveria per negociar l’extirpació de les bruixes que havien estat acusades en el procés i per tal de decidir si l’ensenyarien al jutge perquè decretés la captura de les inculpades. Es proposà de vendre els béns de les dones inculpades per pagar les despeses del procés. [...] Finalment el 15 d’agost de 1628 trobem l’última pinzellada d’aquest episodi, que ja durava massa temps: “Ses determinat l consell que los del Van fasen la causa per les bruxes ells tindran en llur terme y los de Gironella que fasen la causa per las que tindran en lo terme de Gironella y si tant ni a al Van com a Gironella, se acontentan ques fase la causa plegats y al demes se ajudaran com es de rao”.

 

ESP

 

Església Vella de Santa EulàliaDESCRIPCIÓ I FUNCIONALITAT

L’Església original era de planta de creu llatina i de dimensions força considerables per als primers vilatans de Gerundella, malgrat això, les transformacions posteriors van desfigurar l’aspecte primitiu. La capçalera amb absis semicircular va ser modificada –tot i que s’hi entreveuen uns arcs formers– i el braç de migjorn del transsepte tallat. La vella Santa Eulàlia que va ser construïda durant la baronia de la Portella hauria patit la majoria de modificacions durant el gòtic, a la Gironella dels Pinós i Mataplans.

Església d’una única nau, coronada per un absis poligonal cobert de creueria nervada i clau que conserva la imatge de Santa Eulàlia i l’escut dels Pinós. Al costat de tramuntana s’hi obre una capella com a transsepte que separa el presbiteri de la nau, molt més alta i ampla que l’absis i que acaba amb volta apuntada i amb petites capelles laterals com a arcosolis. El campanar és una torre rectangular massissa alçada sobre el braç nord del transsepte i, degut a diverses variacions, conté dos nivells de sostre, l’amagada teulada romànica i la gòtica de finestres d’arc de mig punt de diferents mides.

L’Església es documenta l’any 1222 i va ser parròquia de Gironella fins al s. XIX quan la població de la vila va augmentar com a conseqüència de la Industrialització. Aleshores, la parròquia de Gironella va vendre la vella Santa per obtenir fons i poder construir la nova església. Des de la seva venda, l’espai consagrat el 1308, va tenir diversos usos com ara una petita indústria tèxtil, una fàbrica de fideus, un esbart i un cafè. L’any 1972, el propietari va cedir l’antic temple religiós a l’Ajuntament de la vila, el qual inicià la restauració. El campanar –símbol de Gironella– es va restaurar l’any 1984 i, un any més tard, la Diputació de Barcelona va començar els treballs arqueològics i de restauració definitiva. 

 HMP9525 opt

 

USOS ACTUALS
  • Sala d'actes i exposicions

Església Vella Foto cedida

L’església Vella abans de ser restaurada i presentant un recobriment d’heura l’any 1950.

 

 

ESP

 

Torre de l'HomenatgeDESCRIPCIÓ I FUNCIONALITAT

La Torre de l’Homenatge del castell de Gironella és la torre principal, la més alta i també la més forta de la fortificació que el senyors de la Portella van construir damunt del balç del riu del Llobregat vora l’any 1000 com a torre de guaita. Formava part del perímetre de la muralla i servia de punt estratègic d’atac contra els enemics de la vila. Generalment, a les torres de l’homenatge dels castells medievals s’hi trobaven les cambres dels senyors, però, a banda, sovint també s’utilitzaven com a magatzem de provisions alimentàries. Tanmateix, la denominació d’aquestes torres prové de les cerimònies medievals de l’homenatge en què els castlans juraven guardar, vetllar i defensar les fortificacions com a vassalls dels senyors. 

Al voltant del s. XVII, a la part inferior de la torre s’hi va fer una obertura que va servir de presó.

Durant la primera carlinada (1837), el castell i, per conseqüent, la torre de l’Homenatge van ser incendiats, de la mateixa manera que el molí fariner i el forn de la vila per ordres del Comte d’Espanya en una picabaralla amb el general Valdés. L’intendent Labandero ho expressava així:

“Yo me retiré a mi casa, y al medio día poco más o menos estando en mi habitación, se me avió que se veía una gran humareda había la parte de Gironella; salimos a una galería que dominaba toda aquella parte y la sierra de Biure.¡Qué espectáculo tan espantoso! El pueblo todo de Gironella se había ocultado bajo la espesa nube de humo que le circundaba en el gran espacio qu media entre este y la sierra, ocupada por la cabeza cristiana; no se veían más que columnas de humo y llamas aterradores. A muy poco tiempo empiezan a notarse más humaredas de frente y costados de Gironella; [...]

 

L’any 1932, l’ajuntament republicà de Gironella que no volia que el campanar de l’església donés l’hora oficial a la vila va demanar construir, al rector, una torre més petita a sobre de la Torre de l’Homenatge per instal·lar un rellotge que fos visible des de tots els punts de la vila i que fos prou sonor perquè les campanades arribessin a tots els vilatans. 

 HMP9506 opt

 

USOS ACTUALS
  • Accés inferior a la torre del rellotge i la presó
  • Ajuntament de Gironella

Torre de l'Homenatge Foto cedida

Aspecte de la Torre de l’Homenatge i del castell de Gironella després de l’incendi de 1839 i abans de ser reconvertida en torre del rellotge.

 

ESP

 

Església Nova de Santa EulàliaDESCRIPCIÓ I FUNCIONALITAT

L’Església és de planta de creu llatina envoltada de capelles als costats de la nau. El transsepte és majoritàriament arcat i és coronat per un absis central de doble amplada. La nau i les capelles són cobertes de voltes de mig punt reforçades d’arcs torals que la divideixen en un seguit de trams. La torre del creuer és coberta d’una cúpula esfèrica que, amb la torre del campanar, donen al conjunt de planta i alçat una gran proporció de línies.

La nova Santa Eulàlia fou consagrada l’any 1905 i construïda en diferents fases: La primera a principis del segle XIX, al 1930 una primera construcció del campanar i, finalment, al 1958 un remat al majestuós campanar d’avui en dia. La decoració interior és de delicades i imponents pintures com la del presbiteri –d’autor desconegut– i l’exterior és d’una tipologia medievalista, composada principalment per gablets triangulars, finestres lobulades i rosetons amb vitralls de tendència neoromànica i neogòtica. El seu arquitecte –deixeble de Lluís Domènech i Montaner– va jugar amb la tendència revivalista de finals del s. XIX i principis del XX. Això no obstant, l’arquitecte Soler i March s’ha considerat més aviat de corrent modernista.

Durant una època fou coneguda com la Catedral de l’Alt Llobregat.

 HMP9528 opt

 

USOS ACTUALS
  • Temple religiós cristià de Gironella

Església Nova Foto cedida per Ernest Bartoló i Ventureta Busquets

L’Església Nova l'any 1905.

Església Nova Foto cedida per Ernest Bartoló i Ventureta Busquets

Primera fase del campanar de 1938.

Església Nova Foto cedida per Jaume Calveras

Aquesta fotografia immortalitza el moment en què el remat del campanar s’anava finalitzant prop del 1958.

 

4.826

Habitants

6'78 km2

Superfície

708,3

Habitants per km2

469 m

Altitud
  • 1
  • 2

Facebook

Twitter

Instagram

Salutació de l'alcalde

Benvolgudes i benvolguts,
Us dono la benvinguda al web municipal de la Vila de Gironella, que vol esdevenir un espai i una eina d'informació, interrelació i participació, i confiem que aquí, tant gironellencs i gironellenques com visitants d’arreu, us hi sentiu còmodes i hi trobeu tot allò que us calgui.

David Font

Ajuntament de Gironella

  Plaça de la Vila, 13 - 08680 Gironella
  93 825 00 33
  93 825 03 68
  gironella@gironella.cat

Segueix-nos a