El Casal de la Gent Gran de Gironella és un servei diürn de promoció del benestar de la vellesa mitjançant el foment de la convivència i les relacions personals.

S'hi ofereix una programació de tallers formatius, sortides culturals i balls, alguns amb caràcter periòdic i altres més esporàdics.

Així mateix, disposen de servei de bar (per petits refrigeris i cafès), serveis de perruqueria, fisioteràpia i podologia al mateix Casal un dia a la setmana, amb hores concertades prèviament.

Plaça Campalans, s/n 08680 Gironella 93 825 02 37 llardavisgironella@gmail.com  lallargironella.wordpress.com De dilluns a divendres (exceptuant el mes d'agost) De les 15:00h a les 19:00h Erica Calatrava. Dinamitzadora
Edifici accessible

 

CONDICIONS D'ÚS

Per gaudir d'aquests serveis cal disposar del carnet d'usuari del Casal, segons consta al reglament d'ús del Casal La Llar que es pot consultar aquí.

PDF Reglament del Casal de la Gent Gran

 

El Jutjat de Pau és un òrgan unipersonal que té jurisdicció al terme municipal de Gironella. En els municipis on no hi ha jutjat de primera instància i instrucció i amb jurisdicció en el terme corresponent hi ha d'haver jutjat de pau. El Jutge, o la Jutgessa de Pau és una persona elegida per l'Ajuntament de Gironella i exerceix les funcions jurisdiccionals corresponents als jutjat de pau, per un període de quatre anys. Cal que sigui major d'edat, amb nacionalitat espanyola i que no estigui inclosa en cap causa d'incapacitat ni d'incompatibilitat per a l'exercici de les funcions jurisdiccionals. Pot continuar exercint les seves activitats professionals o mercantils i no cal que estigui llicenciat/ada en dret. Actualment, la jutgessa de pau de Gironella és Ana Pons.

Plaça de la Vila, 13 08680 Gironella 93 825 00 33 Dilluns, dimecres i divendres De les 11h a les 13h  Ana Pons. Jutgessa de pau 
 Dolors Escudé. Auxiliar administrativa 
Espai accessible

 

 

ÀMBITS D'ACTUACIÓ I SERVEIS

 

JURISDICCIÓ CIVIL

Coneixen, en primera instància, dels assumptes civils d’una quantia no superior a 90 euros que no facin referència a les demandes que es derivin dels contractes d’arrendament de finques rústiques o urbanes. També són competents en els actes de conciliació, actes de comunicació i mitjans de prova corresponents.

 

REGISTRE CIVIL

Els corresponen entre d’altres, la inscripció de naixements, matrimonis, defuncions, marginals i les certificacions corresponents d’acord amb el que estableix la Llei i el Reglament del Registre Civil.

 

JURISDICCIÓ PENAL

Coneixen dels procediments penals i judicis per determinades faltes, com per exemple destrosses en béns immobles públics i privats, abandonament de xeringues o altres instruments perillosos, maltractament d’animals i perjudici lleu al medi ambient, pertorbació lleu de l’ordre del jutjat o de qualsevol acte públic, esportiu i cultural. També coneixen dels judicis de faltes per amenaces i coaccions lleus, trets dels casos en què la persona ofesa estigui inclosa dins dels supòsits de violència domèstica.

 

FUNCIONS D'AUXILI JUDICIAL

Cooperen amb la resta de jutjats i tribunals en l’exercici de la funció jurisdiccional.

 

 

 

LLARS D'INFANTS

Llar d'infants Estel - GironellaLLAR D'INFANTS ESTEL - GIRONELLA

 

Carrer Farguell, s/n 08680 Gironella 93 822 82 82

 

Llar d'infants Estel - BassacsLLAR D'INFANTS ESTEL - BASSACS

 

Carrer Miquel Martí i Pol, 15 08680 Gironella 93 825 18 80

 

CENTRES EDUCATIUS DE PRIMÀRIA

Escola GironellaESCOLA GIRONELLA

 

Avinguda Catalunya, 103 08680 Gironella 93 825 09 35 escolagironella@gmail.com agora.xtec.cat/escolagironella

 

Escola Sant Marc - BassacsESCOLA SANT MARC - BASSACS

 

Carrer Miquel Martí i Pol, 22 08680 Gironella 93 825 09 53 a8017633@xtec.cat Escola Sant Marc Bassacs ceipsantmarc.blogspot.com.es

 

Escola Fedac GironellaESCOLA FEDAC GIRONELLA

 

Carrer Sant Joan Baptista de la Salle, 2 08680 Gironella 93 825 04 26 fedac.gironella@fedac.cat Escola Anunciata FEDAC Gironella fedac.cat/gironella

 

CENTRES EDUCATIUS DE SECUNDÀRIA

Institut Pere FontdevilaINSTITUT PERE FONTDEVILA

 

Carrer Pont de les Eres, 4 08680 Gironella 93 822 86 60 iesperefontdevila@xtec.cat IES Pere Fontdevila iesperefontdevila.cat

 

 

El nou Arxiu Municipal de Gironella s'ha inaugurat el divendres 27 de març de 2015, dos anys després d’inventariar tots els documents que va recollir l’historiador municipal i arxiver, Josep Busquets, a qui va dedicada aquesta nova instal·lació.

Ubicat al carrer Pont Vell, 19, al casc antic de Gironella, tothom qui vulgui consultar la documentació de l’arxiu podrà fer-ho sol·licitant-ho a l’Ajuntament. Font, però, recorda que gran part de la documentació, en què s’hi pot trobar programes de la Festa Major, documentació de l’Escola o papers de l’Ajuntament, entre d’altres, està digitalitzada i es pot consultar a través de la Xarxa d’Arxius de la Generalitat.

Carrer Pont Vell, 19 08680 Gironella

Horaris a hores convingudes
Cal trucar a l'Ajuntament
93 825 00 33

 

ÀMBITS I SERVEIS

  • Consulta de documentació històrica des del 1.402 al 1970

 

 

El servei dels Agents Locals de Gironella es basa en la proximitat al ciutadà.
Els ciutadans de Gironella han de trobar en els Agents Locals un element de cohesió, de permeabilitat envers els canvis socials i una eina bàsica i fonamental per minimitzar els problemes i dificultats que dits processos de ben segur plantejaran.

Plaça de la Vila, 13 08680 Gironella
93 822 81 81
vigilantsgironella@diba.cat

 

FUNCIONS

  • Patrullatge per carrers i places del municipi.
  • Garantir entrades i sortides dels centres escolars en els punts d'un major trànsit.
  • Oficina d'objectes perduts. Gestionar i recollir els objectes perduts.
  • Suport en esdeveniments o altres situacions menys freqüents al municipi.

SERVEIS COMPLEMENTARIS

El servei es complementa amb el cos dels Mossos d'Esquadra, amb qui es treballa conjuntament en temporades concretes i també quan el servei no està operatiu amb els agents locals.

4.826

Habitants

6'78 km2

Superfície

708,3

Habitants per km2

469 m

Altitud
  • 1
  • 2

Facebook

Twitter

Instagram

Salutació de l'alcalde

Benvolgudes i benvolguts,
Us dono la benvinguda al web municipal de la Vila de Gironella, que vol esdevenir un espai i una eina d'informació, interrelació i participació, i confiem que aquí, tant gironellencs i gironellenques com visitants d’arreu, us hi sentiu còmodes i hi trobeu tot allò que us calgui.

David Font

Ajuntament de Gironella

  Plaça de la Vila, 13 - 08680 Gironella
  93 825 00 33
  93 825 03 68
  gironella@gironella.cat

Segueix-nos a