Gironella presenta un pressupost de 7,9 milions d’euros, on 3,4 corresponen a inversions

 

Es prioritzen partides econòmiques per afrontar les conseqüències de la pandèmia en les àrees d’atenció a les persones, ocupació i promoció econòmica i educació.

El ple de l’Ajuntament de Gironella ha aprovat inicialment el pressupost per a l’exercici 2021 que ha presentat l’equip de govern. El pressupost s’enfila fins a més dels 7,9 milions d’euros, dels quals més de 3,4 milions es destinen a inversions a la via pública i a nous equipaments municipals, obres que estan subvencionades en més d’un 74% per diferents administracions i que el seu calendari d’execució implica tenir-les enllestides al llarg del proper any.

El pressupost municipal per al 2021 garanteix l’equilibri pressupostari de l’ajuntament i el compliment de les ràtios legals, així com també una situació d’endeutament sanejada i molt per sota dels màxims legals permesos. Aquestes circumstàncies són les que permeten, any rere any, seguir amb les dinàmiques de transformació de l’espai públic i equipaments, sense deixar d’atendre les necessitats bàsiques de tota la ciutadania.

L’equip de govern ha volgut potenciar les àrees que actualment requereixen una major atenció de recursos perquè la pandèmia haurà tingut efectes negatius sobre la ciutadania i el teixit empresarial, explica David Font. En aquest sentit, el pressupost en l’àrea social serà del 8,65% (390.239€), als quals cal sumar les ajudes específiques i individuals que la ciutadania pugui rebre. També l’àrea d’educació aglutina una de les partides més importants en aquest aspecte, pujant fins als 318.377.50€ (7,08%). Com a novetats importants per aquest 2021, en destaca una partida de millores a barris que es decidirà conjuntament amb les entitats veïnals de cada un d’ells, per un import global de 50.000€ i facilitant així encara més la participació i implicació del teixit associatiu en les decisions de la Vila, així com també un increment notable d’ajudes directes a ciutadania amb necessitats i a empreses i comerços per seguir fent front a la pandèmia. En total, 110.000€ (un 47% més que l’exercici anterior) que haurien de poder donar resposta a les necessitats detectades actuals i les possibles que puguin sorgir al 2021. També es preveuen accions de promoció econòmica que venen a seguir les dinàmiques que s’han iniciat en aquest final d’any de suport a empreses i comerços, així com també reforçant les fires i accions de dinamització econòmica i turística.

pressupost-2021

El detall global del pressupost 2021 és el següent:

El pressupost es va aprovar amb els vots a favor de l'equip de govern, mentre que l'oposició va votar-hi en contra.


 

Un fort component

Aquest 2021 es caracteritzarà per simultaniejar 15 projectes d’obres simultànies per un import global de 3,4 milions d’euros, la xifra més gran en un pressupost municipal. Malgrat la situació actual que podria haver plantejat a aquest ajuntament prendre alguna altra decisió, l’equip de govern ha volgut garantir que amb la solvència financera actual pugui fer actuacions que també beneficiïn indirectament a les empreses i la ciutadania, però també tenint en compte com a element determinant que un 78% de les inversions estan vinculades a subvencions ja concedides i que el seu termini d’execució acaba el 31.12.2021. Aquestes obres estan molt vinculades als fons FEDER 2014-2020 o els Plans de Foment de Turisme, ambdues convocatòries coordinades pel propi Consell Comarcal del Berguedà. Per aquest motiu, enguany Gironella viurà una transformació en molts punts per fer un salt qualitatiu en el nivell de vida de la ciutadania, afegeix Font.

pressupost-2021 

La situació financera municipal, amb una ràtio d’endeutament a 31.12.2019 del 25,40% permet a l’ajuntament assumir l’aposta per aquesta inversió elevada i transformadora de Gironella. També a destacar que el període mig de pagament a proveïdors és de 21 dies, actualment.

Salutació de l'alcalde

Benvolgudes i benvolguts,
Us dono la benvinguda al web municipal de la Vila de Gironella, que vol esdevenir un espai i una eina d'informació, interrelació i participació, i confiem que aquí, tant gironellencs i gironellenques com visitants d’arreu, us hi sentiu còmodes i hi trobeu tot allò que us calgui.

David Font

Ajuntament de Gironella

  Plaça de la Vila, 13 - 08680 Gironella
  93 825 00 33
  93 825 03 68
  gironella@gironella.cat

Detalls del web

Protecció de dades

Avís legal

 

Segueix-nos a