Gironella aprova un pressupost de 8,3 milions d’euros per a l’any 2023

generica gironella

L’aprovació s’ha realitzat en l’últim ple de l’any, juntament amb una ordenança reguladora dels aparells d’aire condicionat

El Ple de l’Ajunament de Gironella celebrat el 22 de desembre ha donat llum verda al pressupost municipal per a l’exercici 2023, que puja a un total de 8.340.141,28 euros. Aquesta xifra incorpora les inversions planificades per desenvolupar durant el 2023, de més de 3,3 milions d’euros, algunes de les quals s’havien previst al 2022 però que no ha sigut possible tirar-les endavant.

En línies generals, segons ha explicat l’alcalde, “el pressupost garanteix seguir presentant serveis de qualitat en tots els àmbits, malgrat el greu increment dels preus, així com també mantenir el dinamisme d’activitats i alhora finalitzar projectes transformadors de municipi”. De fet, el pressupost aprovat inicialment incorpora ja la previsió d’ingressos amb les noves taxes i impostos, com també les despeses actualitzades amb una previsió d’increment de l’IPC proper al 6%.

En el camp de les inversions, s’acumulen algunes pendents de l’exercici 2022 (elements fotovoltaics i de biomassa), però incorporen també el nou edifici de serveis de la piscina municipal o millores a la xarxa d’aigua, entre altres. El resum de les inversions previstes és el següent:

INVERSIÓ

COST

SUBVENCIÓ

F.PROPI

PRÉSTEC

MILLORA C/ BAIXADA CASTELL

52.616,31 €

10.000,00 €

 

42.616,31 €

MILLORES VIA PUBLICA

350.000,00 €

200.000,00 €

 

150.000,00 €

REHABILITACIO VESTIDORS CAMP ESPORTS

33.937,93 €

0,00 €

 

33.937,93 €

MILLORA TANCAMENTS ESCOLA SANT MARC

25.000,00 €

0,00 €

 

25.000,00 €

INSTAL.LACIO XARXA CALOR BASSACS

203.040,13 €

0,00 €

 

203.040,13 €

MILLORES XARXA AIGUES CAL BLAU

249.758,10 €

0,00 €

 

249.758,10 €

MILLORES XARXA AIGUES ANSELM CLAVÉ

181.389,25 €

0,00 €

 

181.389,25 €

ADQUISICIO MINI DEIXALLERIA

27.022,80 €

0,00 €

 

27.022,80 €

RECUPERACIO CARRILET  1F

270.125,01 €

200.000,00 €

 

70.125,01 €

CONSTRUCCIO PUMPTRUCK

80.000,00 €

0,00 €

 

80.000,00 €

PUNT RECARREGA VEHICLES

17.000,00 €

13.791,09 €

928,90 €

2.280,01 €

RESTAURACIO TORRE I CASTELL

42.464,61 €

42.011,68 €

 

452,93 €

CREACIO RUTA DE L'AIGUA

131.924,50 €

105.255,69 €

 

26.668,81 €

MILLORES CLIMATITZACIO LA LLAR

15.000,00 €

0,00 €

 

15.000,00 €

URBANITZACIO PASSEIG CAL METRE 2F

519.796,73

313.245,23 €

 

206.551,50 €

INSTAL.LACIO PLAQUES FOTOVOLTAIQUES BLAT I PISCINA COBERTA

240.908,19 €

221.999,93 €

 

18.908,26 €

PLATAFORMA ELEVADORA PAVELLO

33.486,62 €

15.000,00 €

 

18.486,62 €

PARC CALISTENIA

15.000,00 €

0,00 €

 

15.000,00 €

MILLORES ENLLUMENAT VIALS

27.000,00 €

   

27.000,00 €

EDIFICI SERVEIS PISCINA

830.200,00 €

207.320,35 €

 

622.879,65 €

 

3.345.670,18 €

1.328.623,97 €

928,90 €

2.016.117,31 €

L’alcalde ha detallat que, malgrat inicialment contemplar la petició d’un crèdit per fer front a totes les inversions, confia no sigui necessari. “Un cop tancat l’exercici 2022, que s’espera amb superàvit i romanent de tresoreria positiu, aquests recursos s’incorporaran al 2023 i reduiran, com en els últims anys, a la mínima expressió les noves operacions bancàries”. De fet, com a exemple, ha posat que durant el 2022 s’han executat obres per import superior als 970.000€ i el 80% ha sigut amb fons propis i subvencions.

El segon punt a l’ordre del dia ha estat l’aprovació inicial d’una ordenança reguladora de la instal·lació d’aparells d’aire condicionat a les façanes o teulades dels edificis, amb la voluntat, segons ha dit l’alcalde, de “mantenir una harmonia en el municipi, especialment en zones que tenen un encant singular i de certa protecció les edificacions”.

El pressupost ha estat aprovat només amb els vots a favor de l’equip de govern, mentre que l’ordenança es va aprovar per unanimitat.

Salutació de l'alcalde

Benvolgudes i benvolguts,
Us dono la benvinguda al web municipal de la Vila de Gironella, que vol esdevenir un espai i una eina d'informació, interrelació i participació, i confiem que aquí, tant gironellencs i gironellenques com visitants d’arreu, us hi sentiu còmodes i hi trobeu tot allò que us calgui.

David Font

Ajuntament de Gironella

  Plaça de la Vila, 13 - 08680 Gironella
  93 825 00 33
  93 825 03 68
  gironella@gironella.cat

Detalls del web

Protecció de dades

Avís legal

 

Segueix-nos a