L’ajuntament obre 4 processos de selecció de personal

 

cromo ajuntament02

 L’Ajuntament de Gironella obrirà 4 processos de selecció de personal per cobrir diverses vacants: una plaça de tècnic de treball social; una plaça d’auxiliar de biblioteca; una plaça de neteja; i una plaça de tècnic per l’àrea d’entorn urbà i sostenibilitat.

PLA D'OCUPACIÓ MUNICIPAL

Amb l’objectiu de pal·liar els efectes negatius de la crisi i la conseqüent insuficiència de recursos econòmics l’Ajuntament de Gironella torna a convocar dos processos de selecció en marc del pla d’ocupació municipal: un per cobrir la plaça de tècnic de treball social, i un segon per la plaça de tècnic de l’àrea d’entorn urbà i sostenibilitat

Per donar suport en matèria de matèria de planificació, sensibilització i implantació de projectes a Gironella en l’àrea de sostenibilitat i entorn urbà, s’obre una plaça de tècnic amb un contracte de jornada parcial i per un període de 12 mesos.

Per poder optar a aquesta plaça s’ha de presentar la següent documentació a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà de l’ajuntament fins el 25 de gener:

 • Presentar instància,
 • Fotocopia DNI
 • Curriculum Vitae actualitzat
 • Acreditació de la titulació requerida
 • Informe de vida laboral
 • Fotocòpia dels títols o contractes que acreditin experiència formativa i/o laboral.

Bases de la convocatòria

La segona plaça dins el pla d’ocupació municipal és per un tècnic de treball social adscrit a l’àrea d’atenció a les persones per cobrir necessitats d’execució de programes o projectes de caràcter temporal amb una dedicació de 15h setmanals i amb un contracte de 2 anys.

Les sol·licituds es podran presentar a partir del 25 de gener a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà de l’ajuntament amb la següent documentació:

 • Còpia de la Titulació exigida a la convocatòria.
 • Carnet de conduir
 • Certificat acreditatiu dels coneixements de català (C1).
 • Certificat dels coneixements de nivell intermedi o superior del castellà, només per a les persones estrangeres.
 • Currículum vitae
 • Informe de vida laboral actualitzat emès per la Tresoreria General de la Seguretat Social.
 • Contractes de treball on s’acrediti l’experiència laboral en l’àmbit social en administracions públiques, empreses privades i entitats.
 • Fotocòpia de titulacions o certificats formatius emesos pel centre corresponent on constarà les hores realitzades de formació relacionada en l’àmbit de treball.

Bases de la convocatòria

Més enllà dels plans d’ocupació l’Ajuntament de Gironella també ha obert una convocatòria per a cobrir una plaça de neteja d’edificis municipals, amb un contracte indefinit de 37,5h a la setmana. Les sol·licituds es poden presentar fins el 24 de gener a les Oficines d’Atenció al Ciutadà aportant la següent documentació:

 • Fotocopia del DNI o NIE
 • Curriculum Vitae actualitzar
 • Fotocopia certificat integrat del Servei d’Ocupació de Catalunya
 • Justificants acreditatius dels mèrtis al·legats (originals o fotocopia compulsada)
 • Properament també s’obrirà un concurs d’oposicions per cobrir una plaça d’auxiliar de biblioteca amb una jornada de 20 hores a la setmana.

Salutació de l'alcalde

Benvolgudes i benvolguts,
Us dono la benvinguda al web municipal de la Vila de Gironella, que vol esdevenir un espai i una eina d'informació, interrelació i participació, i confiem que aquí, tant gironellencs i gironellenques com visitants d’arreu, us hi sentiu còmodes i hi trobeu tot allò que us calgui.

David Font

Ajuntament de Gironella

  Plaça de la Vila, 13 - 08680 Gironella
  93 825 00 33
  93 825 03 68
  gironella@gironella.cat

Detalls del web

Protecció de dades

Avís legal

 

Segueix-nos a