Gironella bonificarà la taxa de residus si s’aconsegueix millorar la recollida selectiva per sobre de la mitjana comarcal

20160111 deixalleria

Aquesta bonificació és una de les modificacions de les taxes municipals pel 2018, aprovades totes elles per unanimitat en el ple ordinari d’aquest mes d’octubre

Gironella fa un pas més en la política ambiental al municipi. Si des de l’any 2010 es van començar a aplicar descomptes en cas que els ciutadans fessin ús de la deixalleria mòbil que mensualment té aturada al municipi, ara vol coresponsabilitzar als ciutadans per tal que actuïn de forma responsable en la tria dels residus que es generen i aconseguir així un nou descompte en la taxa anual.

Per fer-ho possible, l’ajuntament de Gironella va aprovar per unanimitat les noves taxes de cara al 2018, que tenen algunes variacions. La primera d’elles és que la taxa de residus domèstics s’equipara a la taxa comarcal, passant a ser de 113,90€. També hi ha increments en la resta grups de contribuents i se’n crea un de nou que fa referència als establiments comercials superiors als 500m2. Amb tot, cap contribuent notaria una pujada en el rebut si es pren consciència col·lectiva d’un millor reciclatge, donat que les pujades quedarien compensades amb el descompte que s’ha incorporat.

El cert és que Gironella, segons dades del 2016, està per sota la mitjana comarcal de recollida selectiva. Malgrat això, seguint la política del Consell Comarcal del Berguedà d’agrupar els contenidors en illes de reciclatge, les dades estan canviant de cara al 2017. Així, segons dades provisionals, els residus dipositats a l’abocador comarcal marquen una tendència a la baixa propera al 8%, mentre que la recollida d’orgànica al municipi creix per sobre del 7%, a l’igual que la resta de recollida selectiva. Per aquest motiu, l’ajuntament creu que només amb un petit esforç superior de tota la ciutadania, mentalitzant-se de la necessitat de fer aquest canvi de reciclar millor, tothom en sortirà beneficiat: els ciutadans perquè no veuran incrementat el seu rebut anual i el medi ambient al ser un municipi i, en conseqüència, una comarca més verda.

Aquest descompte que s’oferirà extra serà d’un 5% sobre els rebuts de cara al 2018 i que se sumarà a les bonificacions ja previstes en els casos d’utilització de la deixalleria mòbil, que oscil·len entre el 5% i el 18%, en funció del grau d’utilització de la mateixa.

L’ajuntament segueix valorant molt positivament la deixalleria, ja que facilita al ciutadà de Gironella no haver-se de desplaçar a Berga o Puig-reig, on hi ha les deixalleries fixes, i alhora també disminueix notablement els abandonaments a la via pública, malgrat en segueixen encara existint en alguns punts concrets.

 Altres canvis en taxes de cara al 2018

També presentaran canvis dues taxes de cara al 2018. El primer canvi va vinculat a l’entrada de vehicles i guals, que fins ara tenia un tractament diferenciat. A partir del 2018, la taxa queda unificada en una sola i d’import 13,02€/ml. Aquesta mesura es pren per igualar en condicions tots els qui tenen entrades de vehicles, ja que fins ara només els que en disposen en carrers o places on hi ha més espai per aparcar o són zones més àmplies el col·locaven per evitar aparcaments de vehicles davant del seu garatge; en canvi els qui vivien en zones més residencials o en carrers on era complicat l’aparcament, no posaven mai el gual. Ara tot ciutadà disposarà de gual permanent municipal, visqui on visqui.

L’altra modificació important fa referència a l’IBI, l’Impost de Béns Immobles del municipi. En aquest sentit, s’incorpora una bonificació per famílies nombroses i monoparentals del 50% de l’impost, condicionada a disposar d’un immoble amb un valor cadastral inferior als 75.000€ (la mitjana de Gironella és de 33.000€ de valor cadastral) i que els ingressos de la unitat familiar no siguin superiors a 3,5 vegades l’IRSC (Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya) en els casos de famílies monoparentals, i de 5 vegades en els casos de famílies nombroses. Per altra banda, també es fa una modificació general del tipus que passa del 0,82 al 0,83 sobre el valor cadastral vigent (valoració del 1986) per compensar la caiguda de valor dels terrenys urbans que per revisió de valor feta per l’estat espanyol passen a tenir un valor similar a terrenys rústics. 

 

Salutació de l'alcalde

Benvolgudes i benvolguts,
Us dono la benvinguda al web municipal de la Vila de Gironella, que vol esdevenir un espai i una eina d'informació, interrelació i participació, i confiem que aquí, tant gironellencs i gironellenques com visitants d’arreu, us hi sentiu còmodes i hi trobeu tot allò que us calgui.

David Font

Ajuntament de Gironella

  Plaça de la Vila, 13 - 08680 Gironella
  93 825 00 33
  93 825 03 68
  gironella@gironella.cat

Detalls del web

Protecció de dades

Avís legal

 

Segueix-nos a