Plaques solars

La instal·lació de captadors d'energia solar (plaques solars) al nostre municipi està regulada per l'ordenança municipal sobre integració de captadors d'energia solar al terme municipal de Gironella.

Quines normes he de seguir per instal·lar les plaques solars?

L'ordenança municipal sobre integració de captadors d'energia solar marca les pautes de col·locació dels captadors solars als edificis del municipi. 

Consultar l'ordenança 

 

Bonificacions

L'Ajuntament no ofereix subvencions per la instal·lació de captadors d'energia solar, però sí que ofereix:

- Bonificació del 95% en el permís d'obres per a la instal·lació dels captadors. Aquesta bonificació s'aplica automàticament a l'hora de concedir el permís d'obres. 

- Bonificació de l'Impost de Béns i Immobles (IBI) per un període de 2 anys. Aquesta bonificació s'ha de sol·licitar un cop finalitzada la instal·lació. Consultar ordenança

 BONIFICACIÓ DE L'IMPOST DE BÉNS I IMMOBLES (IBI)

Els béns i immobles, tant de naturalesa urbana com rústica, que tinguin instal·lacions d'autoconsum amb energia solar fotovoltaica, gaudiran d'una bonificació del 25% de la quota de l'impost de béns i immobles, sense excedir les quantitats de la següent taula en funció de la portencia instal·lada:

Potència eleèctrica instal·lada

de la instal·lació fotovoltaica

d'autoconsum 

Import màxim anual de la bonificació
<1kW 0,00€/any
≥ 1 kW i < 2 kW 100,00 €/any
≥ 2 kW i < 3 kW 175,00 €/any
≥ 3 kW i < 4 kW 250,00 €/any
≥ 4 kW i < 5 kW 325,00 €/any
≥ 5 kW 400,00 €/any

 

Com sol·licitar aquesta bonificació?

Per gaudir de la bonificació en la quota de l'IBI s'ha de sol·licitar mitjançant una Sol·licitud de Bonificació o Exempció d'un Tribut o una instància genèrica a l'Ajuntament de Gironella (a través de la seu electrònica, o a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania) adjuntant la següent documentació:

- Una còpia de l’admissió de la comunicació prèvia de les obres o de la llicència urbanística.

- El documents que acreditin que la instal·lació està executada i legalitzada davant de la Generalitat de Catalunya. Document RAC (Registre d'Autoconsum de Catalunya). Més informació.

- En el cas que l’habitatge sigui nou, caldrà adjuntar el projecte constructiu que justifiqui que la instal·lació fotovoltaica d’autoconsum no serveix per cobrir la contribució solar mínima que exigeix el Codi Tècnic de l’Edificació.

Enllaç a la sol·licitud. 

 

Ajuts Generalitat de Catalunya

La Generalitat de Catalunya, a través de l'Institut Català d'Energia, ofereix ajuts a renovables.

Institut Català d'Energia 

 

 

Salutació de l'alcalde

Benvolgudes i benvolguts,
Us dono la benvinguda al web municipal de la Vila de Gironella, que vol esdevenir un espai i una eina d'informació, interrelació i participació, i confiem que aquí, tant gironellencs i gironellenques com visitants d’arreu, us hi sentiu còmodes i hi trobeu tot allò que us calgui.

David Font

Ajuntament de Gironella

  Plaça de la Vila, 13 - 08680 Gironella
  93 825 00 33
  93 825 03 68
  gironella@gironella.cat

Detalls del web

Protecció de dades

Avís legal

 

Segueix-nos a