CULTURA, FESTES I PATRIMONI

 

Gironella com la majoria de municipis catalans compta amb un llegat històric cultural important, generacions, rere generacions són moltes les entitats culturals que han nascut al municipi però a la vegada també n’hi ha algunes que han sobreviscut a dia d’avui i altres que malauradament ja han desaparegut, per això l’àrea de cultura té el repte de donar el màxim de suport a les entitats perquè això no es repeteixi i puguem tenir una vila rica en una oferta educativa i cultural per a tothom.
També és l’àrea que gestiona i organitza les principals festes del municipi recuperant-ne els actes de cultura popular i arrel tradicional.
Per altra banda és l’àrea encarregada de treballar el patrimoni i la memòria històrica i tot el llegat de la vila de Gironella, es cuida d’estudiar els elements patrimonials del municipi i fer-hi les actuacions necessàries i posar-les en coneixement tot fent-ne difusió del valor històric i patrimonial.

 

 

L’àrea té com a objectiu:

 

 • Atenció a les entitats o associacions culturals locals i informació genèrica, coordinadament amb l’àrea de Transparència, Entitats i Participació
 • Informar i assessorar amb caràcter periòdic de l’oferta cultural al municipi
 • Col·laboració amb entitats i altres iniciatives culturals del municipi
 • Organització de les diferents festes més representatives del poble: Festa major, Bdgust, Carnestoltes, Caramelles o activitats de Nadal
 • Vetllar per a la preservació de les entitats i activitats de cultura popular i d’arrel tradicional
 • Difusió de les activitats i programació de programes anuals de cultura com el Culturitza’t
 • Estudiar els elements patrimonials, catalogar-los, conservar-los i fer-ne difusió
 • Realitzar activitats de recerca històrica i fer-ne difusió

 

COMUNICACIÓ I TIC

 

La Regidoria de Comunicació i TIC treballa per garantir una bona informació a tots els ciutadans de tots els aspectes que l'Ajuntament porta a terme des de les diferents àrees municipals.
Així mateix, en l’ambit de les TIC (Tecnologies de la Informació i Comunicació) es treballa per millorar les telecomunicacions al municipi de Gironella en el seu conjunt, traslladant i reivindicant la necessitat del desplegament de les xarxes necessàries que cal impulsar des d’altres administracions.
Així mateix, ha de garantir uns procediments més fàcils per als serveis i tràmits que l’administració ofereix, facilitant l’accés a més informació, a nous serveis i millorant molt l’eficiència i eficàcia.

 

 

L’àrea té com a objectiu:

 

 • Planificació i elaboració del bulletí digital i en paper InfoGironella
 • Col·laboració i assessorament en les estratègies de comunicació de la corporació
 • Disseny i planificació de campanyes institucionals
 • Direcció del web municipal
 • Disseny i planificació de campanyes informatives
 • Garantir una correcta difusió de la informació corporativa i institucional a través del web municipal i xarxes socials
 • Coordinació i participació en l´elaboració de suports o materials informatius i/o per a campanyes: díptics, butlletins, cartells...
 • Elaboració de notes i dossiers de premsa i posterior difusió als mitjans de comunicació
 • Relació amb els mitjans de comunicació
 • Suport i assessorament a les entitats en matèria de difusió
 • Renovació i ampliació del sistema informàtic a nivell de maquinària i programari, tenint en compte les necessitats de les àrees municipals
 • Gestió del sistema a nivell d’accessos, permisos i còpies de seguretat
 • Gestions vinculades amb la protecció de dades personals (LOPD)
 • Desplegament de xarxes de comunicació municipals
 • Gestió de l’administració electrònica
 • Millorar la connectivitat dels usuaris amb un projecte de desplegament de banda ampla per a tota la vila
 • Millora dels serveis de la comunicació, dotant el municipi de millors eines, webs funcionals i apps
 • Creació de projectes per fer que Gironella esdevingui una Smart City

 

Salutació de l'alcalde

Benvolgudes i benvolguts,
Us dono la benvinguda al web municipal de la Vila de Gironella, que vol esdevenir un espai i una eina d'informació, interrelació i participació, i confiem que aquí, tant gironellencs i gironellenques com visitants d’arreu, us hi sentiu còmodes i hi trobeu tot allò que us calgui.

David Font

Ajuntament de Gironella

  Plaça de la Vila, 13 - 08680 Gironella
  93 825 00 33
  93 825 03 68
  gironella@gironella.cat

Segueix-nos a