ENTORN URBÀ

 

L’Àrea d'Entorn urbà és l’encarregada de definir la realitat territorial del municipi, amb la finalitat de garantir espais amb les suficients infraestructures per arreu de Gironella. També és l’àmbit que ha de garantir el compliment de les normes urbanístiques, planificar el desenvolupament futur i tots aquells canvis necessaris per disposar d’un municipi més sostenible urbanísticament parlant, i amb els serveis i necessitats del segle XXI.

 

 

L’àrea té com a objectius:

 

 • Millorar l’ordenació del territori de Gironella per servir a la qualitat de vida de les persones i a les oportunitats que ofereix la vila
 • Redactar els projectes d’obres municipals (via pública, edificis de serveis...) o bé de revisar-los quan aquests són redactats per tècnics externs i de vetllar i controlar la seva correcta execució, coordinació I control de despeses
 • Millorar l’ordenació del territori de Gironella per servir a la qualitat de vida de les persones i a les oportunitats que ofereix la vila
 • Actuar als espais propers, als carrers i les places per millorar-ne la qualitat, coordinadament amb l’àrea d’entorn, obres i serveis
 • Impulsar l’accés a l’habitatge

 

OBRES I SERVEIS

 

És l’àrea responsable del manteniment dels carrers i places del municipi, així com de la coordinació de la brigada municipal i totes les actuacions que se’n derivin. Hi incorpora serveis bàsics com l’enllumenat, neteja de carrers o jardineria.

 

 

L’àrea té com a objectius:

 

 • Garantir espais públics en condicions
 • Donar un bon ús del servei de neteja viària i de jardineria pel municipi. Implica el control del contracte extern i la proposta, si s’escau, de modificacions al mateix
 • Executar, amb personal propi municipal, millores i actuacions de petit format en carrers i edificis municipals
 • Col·laborar en la logística i infraestructura de festes i activitats organitzades pel propi ajuntament o per qualsevol entitat del municipi

 

BARRIS I COLÒNIES

 

La regidoria de barris i colònies es converteix en un instrument que facilita la detecció de necessitats i prioritats i dóna resposta a les peticions de cada sector territorial de la vila de Gironella.

 

 

L’àrea té com a objectius:

 

 • Millorar el control i el tractament de la informació obtinguda de les reunions i les entrevistes que realitzen amb les associacions de veïns, sobre les diferents incidències i peticions de cada barri o colònia
 • Garantir l’equilibri i l’equitat entre els diferents barris
 • Facilitar una àmplia informació sobre activitats, obres i serveis municipals

 

Salutació de l'alcalde

Benvolgudes i benvolguts,
Us dono la benvinguda al web municipal de la Vila de Gironella, que vol esdevenir un espai i una eina d'informació, interrelació i participació, i confiem que aquí, tant gironellencs i gironellenques com visitants d’arreu, us hi sentiu còmodes i hi trobeu tot allò que us calgui.

David Font

Ajuntament de Gironella

  Plaça de la Vila, 13 - 08680 Gironella
  93 825 00 33
  93 825 03 68
  gironella@gironella.cat

Segueix-nos a