HISENDA

 

L'àrea d’Hisenda és l’encarregada de la gestió comptable, econòmica i patrimonial de tot l’ajuntament, d’acord amb les directrius de l’equip de govern que envolten tots els temes de caràcter municipal.

 

 

L’àrea té com a objectius:

 

 • Coordinació, confecció, execució, seguiment i tancament del pressupost
 • Elaboració i compliment de les ordenances fiscals

 

RECURSOS HUMANS

 

L’àrea de recursos humans és la responsable de totes aquelles temàtiques que tenen a veure el bon desenvolupament del règim intern de l’ajuntament i les administracions municipals, tractant temes i convenis vinculats al personal funcionari o personal l’aboral de l’Ajuntament de Gironella.

 

 

L’àrea té com a objectius:

 

 • Gestió de l’administració, planificació, selecció, formació, avaluació i desenvolupament del personal, de l’anàlisi de les retribucions, de la gestió laboral i de la Seguretat Social
 • Assumeix la interlocució amb els representants de la plantilla de personal en processos de negociació col·lectiva i altres
 • Vetlla per la seguretat i salut en els llocs de treball amb l’aplicació efectiva de les mesures preventives establertes per la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos laborals
 • La correcta gestió del padró municipal i el cens electoral
 • Coordinació de l’Oficina d’Atenció al Ciutadà

 

GOVERN OBERT

 

L’Ajuntament de Gironella disposa del Segell Infoparticipa a la qualitat i la transparència de la comunicació pública. Aquest és un distintiu creat pel Laboratori de Periodistes i Comunicació Plural de la UAB, que es basa en els resultats d’avaluar la informació que ofereixen les pàgines web dels Ajuntaments i que es publica en el mapa de les bones pràctiques per a la comunicació pública a Catalunya. En el sentit ampli del concepte, es crea la regidoria de Govern Obert amb l’objectiu de seguir en aquesta bona línia que ens va permetre obtenir el Segell Infoparticipa, així com de donar compliment a la Llei de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern aprovada pel Parlament de Catalunya. Creiem que l’activitat de l’Administració ha de ser visible a la ciutadania, fàcilment localitzable i expressada amb claredat i és per això que la funció principal de l’àrea serà la de crear, actualitzar i dinamitzar, el portal de transparència a través del qual els gironellencs podran consultar i sol·licitar tota la informació que sigui pública. I en l’àmbit de les entitats, cal donar el reconeixement i l’acompanyament necessari per les entitats locals del municipi, que impulsen una xarxa de treball i activitats en àmbits ben diversos i que permeten disposar d’un municipi molt actiu. A través del Reglament de Participació Ciutadana, aprovat l’any passat, es vol impulsar mecanismes de participació més adients al context de Gironella.

 

 

L’àrea impulsa entre d'altres accions:

 

 • Foment i l’enriquiment en la presa de decisions per a la vila
 • La promoció efectiva de la participació, agrupant òptiques i opinions diverses, generar creativitat i intel·ligència col·lectiva
 • La participació, en tant que mecanisme que escolta i respecta les opinions diverses, és capaç de generar complicitats i, consegüentment, de millorar l’eficiència en la implementació de les polítiques
 • Coordinació de l’espai web de Participació Ciutadana
 • Coordinació de la cessió dels espais municipals
 • La promoció de processos de participació ciutadana per a projectes o esdeveniments concrets
 • Garantir l’inici anual d’expedients de subvencions per les entitats censades al municipi i que tiren endavant projectes complementaris als propis de l’ajuntament
 • Garantir el compliment de la Llei de la Transparència, Bon Govern i Accés Públic a la Informació

 

 

ENSENYAMENT

 

L’àrea d’ensenyament de l’Ajuntament de Gironella és la qui, de la mà del Pla Educatiu de Gironella, impulsa, coordina i executa les actuacions que, amb competència municipal, han de permetre garantir un municipi educador per excel·lència i amb igualtat d’oportunitats. I també és l’interlocutor amb el govern de Catalunya davant les necessitats educatives del municipi.

 

 

L’àrea té com a objectius:

 

 • Planificació i gestió de la Llar d'infants municipal
 • Manteniment dels edificis escolars de la xarxa de centres públics de primària
 • Participació a tots els consells escolars del centres de primària i secundària
 • Consell escolar municipal
 • Pla educatiu d'entorn
 • Projecte educatiu de Gironella
 • Planificació educativa al municipi (conjuntament amb el departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya)
 • Coordinació, juntament amb l’àrea de benestar i atenció a les persones, de projectes socials com “Gironella: Tots eduquem” o el SSIB

 

Salutació de l'alcalde

Benvolgudes i benvolguts,
Us dono la benvinguda al web municipal de la Vila de Gironella, que vol esdevenir un espai i una eina d'informació, interrelació i participació, i confiem que aquí, tant gironellencs i gironellenques com visitants d’arreu, us hi sentiu còmodes i hi trobeu tot allò que us calgui.

David Font

Ajuntament de Gironella

  Plaça de la Vila, 13 - 08680 Gironella
  93 825 00 33
  93 825 03 68
  gironella@gironella.cat

Segueix-nos a