POLÍTIQUES D'HABITATGE I URBANISME

 

L’Àrea d'Entorn urbà és l’encarregada de definir la realitat territorial del municipi, amb la finalitat de garantir espais amb les suficients infraestructures per arreu de Gironella. També és l’àmbit que ha de garantir el compliment de les normes urbanístiques, planificar el desenvolupament futur i tots aquells canvis necessaris per disposar d’un municipi més sostenible urbanísticament parlant, i amb els serveis i necessitats del segle XXI.

 

 

L’àrea té com a objectius:

 

 • Millorar l’ordenació del territori de Gironella per servir a la qualitat de vida de les persones i a les oportunitats que ofereix la vila
 • Redactar els projectes d’obres municipals (via pública, edificis de serveis...) o bé de revisar-los quan aquests són redactats per tècnics externs i de vetllar i controlar la seva correcta execució, coordinació I control de despeses
 • Millorar l’ordenació del territori de Gironella per servir a la qualitat de vida de les persones i a les oportunitats que ofereix la vila
 • Actuar als espais propers, als carrers i les places per millorar-ne la qualitat, coordinadament amb l’àrea d’entorn, obres i serveis
 • Impulsar l’accés a l’habitatge

 

GESTIÓ PRESSUPOSTÀRIA

 

L'àrea d’Hisenda és l’encarregada de la gestió comptable, econòmica i patrimonial de tot l’ajuntament, d’acord amb les directrius de l’equip de govern que envolten tots els temes de caràcter municipal.

 

 

L’àrea té com a objectius:

 

 • Coordinació, confecció, execució, seguiment i tancament del pressupost
 • Elaboració i compliment de les ordenances fiscals

 

RECURSOS HUMANS

 

L’àrea de recursos humans és la responsable de totes aquelles temàtiques que tenen a veure el bon desenvolupament del règim intern de l’ajuntament i les administracions municipals, tractant temes i convenis vinculats al personal funcionari o personal l’aboral de l’Ajuntament de Gironella.

 

 

L’àrea té com a objectius:

 

 • Gestió de l’administració, planificació, selecció, formació, avaluació i desenvolupament del personal, de l’anàlisi de les retribucions, de la gestió laboral i de la Seguretat Social
 • Assumeix la interlocució amb els representants de la plantilla de personal en processos de negociació col·lectiva i altres
 • Vetlla per la seguretat i salut en els llocs de treball amb l’aplicació efectiva de les mesures preventives establertes per la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos laborals
 • La correcta gestió del padró municipal i el cens electoral
 • Coordinació de l’Oficina d’Atenció al Ciutadà

Salutació de l'alcalde

Benvolgudes i benvolguts,
Us dono la benvinguda al web municipal de la Vila de Gironella, que vol esdevenir un espai i una eina d'informació, interrelació i participació, i confiem que aquí, tant gironellencs i gironellenques com visitants d’arreu, us hi sentiu còmodes i hi trobeu tot allò que us calgui.

David Font

Ajuntament de Gironella

  Plaça de la Vila, 13 - 08680 Gironella
  93 825 00 33
  93 825 03 68
  gironella@gironella.cat

Detalls del web

Protecció de dades

Avís legal

 

Segueix-nos a