El ple de l’ajuntament aprova la pròrroga dels contractes de neteja viària i jardineria

cromo comunicacio

Les millores afecten el polígon de Cal Rafalet, Can Ginyola i Camp dels Pals 

El ple de l’Ajuntament de Gironella va aprovar amb els vots de l’equip de govern la prorroga del contracte de servei de neteja viària i jardineria. Els contractes, vigents des de l’any 2008 tenien una vigència de 10 any, prorrogables a 10 més fina a un màxim de 25 anualitats, segons la llei de contractes públics vigent al moment de la signatura. David Font, alcalde de Gironella, va explicar que s’han fet negociacions amb les empreses adjudicatàries dels serveis que permetran incorporar noves prestacions que no estaven incloses, com la incorporació de nova maquinaria que millori l’eficiència del servei de neteja, o el replantat i millora de les zones verdes del servei de jardineria. L’oposició, que es va abstenir en la votació, va expressar que hauria preferit contractes de menor durada, malgrat entendre la situació i la legalitat vigent.

Un altre dels punts de dia va ser l’aprovació definitiva de l’expropiació per raons d’urbanisme per l’actuació de millora de l’accés i arranjament del tancament perimetral al dipòsit de Cal Blau. L’aprovació inicial es va fer el passat mes de gener, i desés del període d’exposició pública del preu d’expropiació i del projecte del camí no s’han presentat al·legacions.

Al torn de precs i preguntes, Albert Xoy, d’ERC, va preguntar a l’equip de govern què s’està fent com a consistori davant el tall de llum que afecta des de fa més de dues setmanes alguns blocs del carrer Olvan Alt. David Font va explicar tota la problemàtica que hi havia hagut des de l’inici de les obres, amb varis impagaments a ENDESA. Durant un temps, aquests blocs de pisos van funcionar amb un comptador provisional d’obres, que es va impagar, i van deixar d’abastar-se per subministrament a través del comptador. A partir d’aquí, s’han fet moltes reunions tant amb la companyia elèctrica, com amb el promotor, els veïns i l’instal·lador. Tal i com va explicar Font, des de l’ajuntament s’està treballant per buscar solucions, una d’elles, facilitada per la companyia subministradora, passaria per signar un conveni de rescabalament, que allibera part de la unitat d’actuació que forma part de la instal·lació per donar servei als blocs edificats, i deixar la resta del sector la càrrega d’haver de fer front amb la despesa. Una altre de les vies estudiades, a petició dels veïns, passa perquè l’ajuntament s’apropiï de les instal·lacions, però segons el codi civil no és possible si no han passat 20 anys de la construcció de l’edifici. La tercera via oberta, inclou la Direcció General d’Industria, Energia i Mines com a interlocutor amb la companyia per trobar una solució, que “a hores d’ara desconeixem quina és”, va destacar Font. Des del consistori, davant l’agreujament de la situació, va proposar instal·lar un generador per donar una solució d’immediatesa fins que alguns dels passos poguessin donar el seu fruit. A més, amb algunes de les famílies s’hi està treballant a través de l’àrea de serveis socials. Albert Xoy també va demanar si l’ajuntament podia assumir part dels costs del generador, element que la mateixa interventora municipal va manifestar que no es poden assumir aquestes despeses amb recursos públics.

Salutació de l'alcalde

Benvolgudes i benvolguts,
Us dono la benvinguda al web municipal de la Vila de Gironella, que vol esdevenir un espai i una eina d'informació, interrelació i participació, i confiem que aquí, tant gironellencs i gironellenques com visitants d’arreu, us hi sentiu còmodes i hi trobeu tot allò que us calgui.

David Font

Ajuntament de Gironella

  Plaça de la Vila, 13 - 08680 Gironella
  93 825 00 33
  93 825 03 68
  gironella@gironella.cat

Detalls del web

Protecció de dades

Avís legal

 

Segueix-nos a