Gironella aprova la modificació de planejament general a la zona de l’antic escorxador

0904 rotondaple

 El ple va apropar la cessió dels terrenys de la futra plaça de l'estació

L’Ajuntament de Gironella va aprovar la modificació puntual del pla urbanístic en l’àmbit de la rotonda sud a la zona de l’antic escorxador només amb els vots a favor de l’equip de govern.  Aquesta modificació dona resposta a la voluntat de l’equip de govern de reordenar aquesta zona del municipi i ampliar l’espai vial, millorant així l’entrada a Gironella.  El consistori disposa d’una primera proposta sobre com reordenar aquesta zona, que contempla la creació d’una rotonda, una zona verda i nous aparcaments a la zona. Una actuació per la qual ja es disposa d’una primera subvenció a través dels fons FEDER sol·licitats pel Consell Comarcal del Berguedà.

Els tràmits administratius per aprovar aquesta modificació es van iniciar el juliol del 2018, quan el ple del consistori va fer l’aprovació inicial, i durant el període d’exposició pública no s’ha presentat cap al·legació.

El ple també va aprovar la cessió gratuïta de domini del terreny de la futura estació d’autobusos a la Generalitat de Catalunya. Aquest ja és l’últim tràmit administratiu per cedir el terreny a la generalitat i poder iniciar la licitació de les obres. David Font, va explicar que es cedeixen un total de 252 metres quadrats de sòl perquè el Govern, a través d’infaestructures.cat pugui construir l’estació.

Un altre punt de l’ordre del dia va ser l’aprovació dels festius locals per l’any 2020; la delegació de la gestió recaptatòria de les taxes de la llar d’infants municipal a l’Organisme de Gestió Tributària; i l’expropiació per raons d’urbanisme dels terrenys del dipòsit de Cal Blau per poder fer actuacions de millora de l’accés i l’arranjament del tancament perimetral.

Al torn de precs i preguntes, Albert Xoy, cap de l’oposició, va preguntar pel pressupost de la Festa Major, i va traslladar queixes dels veïns sobre la cobertura mòbil i de fibra òptica. David Font, va explicar que el CTTI (Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació) no ha detectat problemes en la infraestructura de telecomunicacions de cablejat de fibra òptica al municipi. D’altre banda, Lluís Vall, exregidor de Comunicació i TIC, va explicar que la cobertura mòbil i la senyal de fibra òptica no estan relacionades, ja que una funciona a través d’ones, i l’altre de cable. 

 

Salutació de l'alcalde

Benvolgudes i benvolguts,
Us dono la benvinguda al web municipal de la Vila de Gironella, que vol esdevenir un espai i una eina d'informació, interrelació i participació, i confiem que aquí, tant gironellencs i gironellenques com visitants d’arreu, us hi sentiu còmodes i hi trobeu tot allò que us calgui.

David Font

Ajuntament de Gironella

  Plaça de la Vila, 13 - 08680 Gironella
  93 825 00 33
  93 825 03 68
  gironella@gironella.cat

Detalls del web

Protecció de dades

Avís legal

 

Segueix-nos a