S’amplia la zona d’aparcament de residents i se’n modifiquen els horaris

 1004 zona residents nucli historic

El nou reglament entrarà en funcionament a partir del 14 de gener de 2019

Després de 6 mesos de funcionament de la zona exclusiva de residents del nucli històric l’Ajuntament de Gironella ha decidit modificar el reglament, reduint l’horari de regulació, i ampliant el nombre de carrers afectats. Els canvis, que seran efectius a partir del 14 de gener, s’han fet valorant el funcionament dels primers mesos de servei, i després de reunions amb els veïns de la zona.

 El nou reglament afegeix com a residents els gironellencs empadronats al carrer Padró, carrer Pas de la Muralla, i al Carrer Olvan Alt fins el número 46. Aquesta ampliació, tal i com explica Josep M. Castellà, regidor de seguretat ciutadana, s’ha fet arran de les demandes dels veïns, i solucionarà problemes d’estacionament als carrers mencionats. 

L’horari de regulació també es veu afectat, i serà obligatori el comprovant de control horari de dilluns a dissabte de 8.00 a 22.00h per als no residents, que podran estacionar-hi el temps màxim que indiquen els corresponents senyals d’estacionament (1,30h).  Aquests canvis, però, no afecten als residents, que podran tenir el seu vehicle estacionat sense moure’l un màxim de vuit dies utilitzant el carnet de residents. 

Residents

Totes aquelles persones que estan estacionades als carrers de resident i compleixin els següents requisits podran obtenir la targeta que els identifica com a tal a les oficines de l’ajuntament:

- Disposar d’un vehicle de més de dues rodes, un màxim de nou places que no superi els 6 metres de longitud i els 3.500kg de PMA.

- Estar al corrent del pagament dels imposts municipals.

- Ser titular o figurar com a conductor principal a la pòlissa d’assegurança d’un vehicle donat d’altra a l’IVTM (Impost de Vehicles de Tracció Mecànica) a la Vila de Gironella.

 

Les targetes de residents són intransferibles i només es poden utilitzar en el vehicle per el qual s’ha obtingut.

Els carrers afectats per aquesta zona d’aparcament són els següents: carrer Pont Vell, carrer Baixada del Castell, carrer del Roser, passatge del Roser, Plaça de la Vila, Plaça de l’Església, carrer de la Fe, carrer Mossèn Bover, Carrer Mestre Font Parera i Carrer Olvan Alt (fins núm. 46), carrer Padró, i carrer Pas de la Muralla.

 

Salutació de l'alcalde

Benvolgudes i benvolguts,
Us dono la benvinguda al web municipal de la Vila de Gironella, que vol esdevenir un espai i una eina d'informació, interrelació i participació, i confiem que aquí, tant gironellencs i gironellenques com visitants d’arreu, us hi sentiu còmodes i hi trobeu tot allò que us calgui.

David Font

Ajuntament de Gironella

  Plaça de la Vila, 13 - 08680 Gironella
  93 825 00 33
  93 825 03 68
  gironella@gironella.cat

Detalls del web

Protecció de dades

Avís legal

 

Segueix-nos a