Consulta el pressupost municipal.

Per veure una representació gràfica del pressupost de l'any en curs clica aquí.

 

És l'òrgan suprem de l'Ajuntament

 

És la reunió de tots els regidors, convocats per l’alcalde per discutir i aprovar els temes de la seva competència. Les sessions del ple són públiques i tenen lloc el primer dimarts de casa mes, a les 9 del vespre, en sessió ordinària.

 

El Ple està integrat per tots els regidors. Celebra sessions ordinàries i extraordinàries, que són públiques. Entre altres funcions li correspon l’aprovació de totes aquelles matèries que requereixen una majoria especial, l’aprovació de reglaments i d’ordenances fiscals, determinar les formes de gestió dels serveis públics, l’aprovació del pressupost, l’aprovació de la plantilla i les relacions de llocs de treball, l’aprovació de projectes i la contractació d’obres i serveis quan superen el 10% dels recursos ordinaris del pressupost, etc.

 

Recorda que pots seguir en directe o diferit les sessions plenàries des del canal youtube de l'Ajuntament de Gironella.

2024

Documents anonimitzats

SESSIÓ ORDINARIA

  16/01/2024     Veure la convocatòria   Veure l'acta   Veure el vídeo del ple

 

2023

Documents anonimitzats

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA

  19/12/2023     Veure la convocatòria   Veure l'acta   Veure el vídeo del ple

 

SESSIÓ ORDINARIA

  7/11/2023     Veure la convocatòria   Veure l'acta   Veure el vídeo del ple

 

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA

  24/10/2023     Veure la convocatòria   Veure l'acta   Veure el vídeo del ple

 

SESSIÓ ORDINARIA

  12/09/2023     Veure la convocatòria   Veure l'acta   Veure el vídeo del ple

 

SESSIÓ ORDINARIA

  25/07/2023     Veure la convocatòria   Veure l'acta   Veure el vídeo del ple

 

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA

  29/06/2023     Veure la convocatòria   Veure l'acta   Veure el vídeo del ple

 

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA - Constitució de l'Ajuntament

  17/06/2023     Veure la convocatòria   Veure l'acta   Escoltar l'audio del ple

 

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA - Fi de mandat

  14/06/2023     Veure la convocatòria   Veure l'acta   Veure el vídeo del ple

 

SESSIÓ ORDINARIA

  02/05/2023     Veure la convocatòria    Veure l'acta   Veure el vídeo del ple

 

SESSIÓ ORDINARIA

  11/04/2023     Veure la convocatòria   Veure l'acta   Veure el vídeo del ple

 

SESSIÓ ORDINARIA

  07/03/2023     Veure la convocatòria   Veure l'acta   Veure el vídeo del ple

 

SESSIÓ ORDINARIA

  07/02/2023     Veure la convocatòria    Veure l'acta   Veure el vídeo del ple

 

 

2022

SESSIÓ ORDINARIA

  23/12/2022     Veure la convocatòria    Veure l'acta   Veure el vídeo del ple

 

SESSIÓ EXTRAORDINARIA

  25/10/2022     Veure la convocatòria    Veure l'acta   Veure el vídeo del ple

 

SESSIÓ ORDINARIA

  4/10/2022     Veure la convocatòria    Veure l'acta   Veure el vídeo del ple

 

SESSIÓ ORDINARIA

  6/09/2022     Veure la convocatòria    Veure l'acta   Veure el vídeo del ple

 

SESSIÓ ORDINARIA

  12/07/2022     Veure la convocatòria    Veure l'acta   Veure el vídeo del ple

 

SESSIÓ ORDINARIA

  7/06/2022     Veure la convocatòria    Veure l'acta   Veure el vídeo del ple

 

SESSIÓ ORDINARIA

  5/04/2022     Veure la convocatòria    Veure l'acta   Veure el vídeo del ple

 

SESSIÓ ORDINARIA

  1/03/2022     Veure la convocatòria    Veure l'acta   Veure el vídeo del ple

 

SESSIÓ ORDINARIA

  1/02/2022     Veure la convocatòria    Veure l'acta   Veure el vídeo del ple

 

2021

SESSIÓ ORDINARIA

  23/12/2021    Veure la convocatòria    Veure l'acta   Veure el vídeo del ple

 

SESSIÓ ORDINARIA

  2/11/2021    Veure la convocatòria    Veure l'acta   Veure el vídeo del ple

 

SESSIÓ ORDINARIA

  05/10/2021    Veure la convocatòria    Veure l'acta   Veure el vídeo del ple

 

SESSIÓ ORDINARIA

  07/09/2021    Veure la convocatòria     Veure l'acta   Veure el vídeo del ple

 

SESSIÓ ORDINARIA

  06/07/2021    Veure la convocatòria ]     Veure l'acta    Veure el vídeo del ple

 

SESSIÓ ORDINARIA

  01/06/2021    Veure la convocatòria      Veure l'acta     Veure el vídeo del ple

 

SESSIÓ ORDINARIA

  06/04/2021    Veure la convocatòria      Veure l'acta      Veure el vídeo del ple

 

SESSIÓ ORDINARIA

  02/03/2021    Veure la convocatòria      Veure l'acta      Veure el vídeo del ple

 

SESSIÓ ORDINARIA

  02/02/2021    Veure la convocatòria      Veure l'acta      Veure el vídeo del ple

 

 

2020

SESSIÓ ORDINARIA

  15/12/2020    Veure la convocatòria      Veure l'acta    Veure el vídeo del ple

 

SESSIÓ ORDINARIA

  03/11/2020    Veure la convocatòria      Veure l'acta    Veure el vídeo del ple

 

SESSIÓ ORDINARIA

  06/10/2020    Veure la convocatòria      Veure l'acta    Veure el vídeo del ple

 

SESSIÓ ORDINARIA

  08/09/2020    Veure la convocatòria      Veure l'acta    Veure el vídeo del ple

 

SESSIÓ ORDINARIA

  07/07/2020    Veure la convocatòria      Veure l'acta    Veure el vídeo del ple

 

SESSIÓ ORDINARIA

  02/06/2020    Veure la convocatòria      Veure l'acta    Veure el vídeo del ple

 

SESSIÓ ORDINARIA

  05/05/2020    Veure la convocatòria      Veure l'acta    Veure el vídeo del ple

 

SESSIÓ ORDINARIA

  07/04/2020    Veure la convocatòria      Veure l'acta    Veure el vídeo del ple

 

SESSIÓ ORDINARIA

  02/03/2020    Veure la convocatòria      Veure l'acta    Veure el vídeo del ple

 

SESSIÓ ORDINARIA

  14/01/2020    Veure la convocatòria     Veure l'acta    Veure el vídeo del ple

 

 

2019

SESSIÓ ORDINARIA

  03/12/2019    Veure la convocatòria     Veure l'acta    Veure el vídeo del ple

 

SESSIÓ ORDINARIA

  05/11/2019    Veure la convocatòria     Veure l'acta    Veure el vídeo del ple

 

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA

  15/10/2019    Veure la convocatòria     Veure l'acta    Veure el vídeo del ple

 

SESSIÓ ORDINARIA

  01/10/2019    Veure la convocatòria     Veure l'acta    Veure el vídeo del ple

 

SESSIÓ ORDINARIA

  03/09/2019    Veure la convocatòria     Veure l'acta    Veure el vídeo del ple

 

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA

  25/06/2019    Veure la convocatòria     Veure l'acta    Veure el vídeo del ple

 

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA

  15/06/2019    Veure la convocatòria     Veure l'acta    Veure el vídeo del ple

 

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA

  13/06/2019    Veure la convocatòria     Veure l'acta

 

SESSIÓ ORDINÀRIA

  09/05/2019    Veure la convocatòria     Veure l'acta    Veure el vídeo del ple

 

SESSIÓ ORDINÀRIA

  01/04/2019    Veure la convocatòria     Veure l'acta    Veure el vídeo del ple

 

SESSIÓ ORDINÀRIA

  04/03/2019    Veure la convocatòria     Veure l'acta    Veure el vídeo del ple

 

SESSIÓ ORDINÀRIA

  04/02/2019    Veure la convocatòria     Veure l'acta    Veure el vídeo del ple

 

SESSIÓ ORDINÀRIA

  07/01/2019    Veure la convocatòria     Veure l'acta    Veure el vídeo del ple

 

2018

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA

  17/12/2018    Veure la convocatòria     Veure l'acta    Veure el vídeo del ple   

 

SESSIÓ ORDINÀRIA

  03/12/2018    Veure la convocatòria     Veure l'acta    Veure el vídeo del ple

 

SESSIÓ ORDINÀRIA

  12/11/2018    Veure la convocatòria     Veure l'acta    Veure el vídeo del ple

 

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA

  15/10/2018    Veure la convocatòria     Veure l'acta   

 

 SESSIÓ ORDINÀRIA

  01/10/2018    Veure la convocatòria     Veure l'acta    Veure el vídeo del ple

 

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA

  01/10/2018    Veure la convocatòria     Veure l'acta   

 

SESSIÓ ORDINÀRIA

  03/09/2018    Veure la convocatòria     Veure l'acta   

 

SESSIÓ ORDINÀRIA

  23/07/2018    Veure la convocatòria     Veure l'acta    Veure el vídeo del ple

  

SESSIÓ ORDINÀRIA

  04/06/2018    Veure la convocatòria    Veure l'acta    Veure el vídeo del ple

 

SESSIÓ ORDINÀRIA

  07/05/2018    Veure la convocatòria    Veure l'acta    Veure el vídeo del ple

 

SESSIÓ ORDINÀRIA

  09/04/2018    Veure la convocatòria    Veure l'acta    Veure el vídeo del ple

 

SESSIÓ ORDINÀRIA

  05/03/2018     Veure la convocatòria    Veure l'acta    Veure el vídeo del ple

 

SESSIÓ ORDINÀRIA

  05/02/2018     Veure la convocatòria    Veure l'acta    Veure el vídeo del ple

 

SESSIÓ ORDINÀRIA

  08/01/2018     Veure la convocatòria    Veure l'acta    Veure el vídeo del ple

  

2017

SESSIÓ EXTRAORDINARIA URGENT

  23/10/2017     Veure la convocatòria  Veure l'acta   Veure el vídeo del ple

 

SESSIÓ ORDINÀRIA

  02/10/2017     Veure la convocatòria  Veure l'acta   Veure el vídeo del ple

 

SESSIÓ ORDINÀRIA

 10/07/2017     Veure la convocatòria  Veure l'acta   Veure el vídeo del ple  

 

SESSIÓ ORDINÀRIA

 05/06/2017     Veure la convocatòria   Veure l'acta    Veure el vídeo del ple

 

SESSIÓ ORDINÀRIA

 08/05/2017     Veure la convocatòria   Veure l'acta    Veure el vídeo del ple

 

SESSIÓ ORDINÀRIA

 06/03/2017     Veure la convocatòria   Veure l'acta    Veure el vídeo del ple 

 

SESSIÓ ORDINÀRIA

 06/02/2017     Veure la convocatòria   Veure l'acta    Veure el vídeo del ple

 

2016

SESSIÓ ORDINÀRIA

 19/12/2016     Veure la convocatòria    Veure l'acta     Veure el vídeo del ple

 

SESSIÓ ORDINÀRIA

  07/11/2016     Veure la convocatòria    Veure l'acta     Veure el vídeo del ple

 

SESSIÓ ORDINÀRIA

  03/10/2016     Veure la convocatòria     Veure l'acta     Veure el vídeo del ple

 

SESSIÓ ORDINÀRIA

  05/09/2016     Veure la convocatòria     Veure l'acta     Veure el vídeo del ple

 

SESSIÓ ORDINÀRIA

  04/07/2016     Veure la convocatòria     Veure l'acta     Veure el vídeo del ple

 

SESSIÓ ORDINÀRIA

  06/06/2016     Veure la convocatòria     Veure l'acta     Veure el vídeo del ple

 

SESSIÓ ORDINÀRIA

  02/05/2016     Veure la convocatòria     Veure l'acta     Veure el vídeo del ple

 

SESSIÓ ORDINÀRIA

  04/04/2016     Veure la convocatòria     Veure l'acta     Veure el vídeo del ple

 

SESSIÓ ORDINÀRIA

  07/03/2016     Veure la convocatòria     Veure l'acta

 

SESSIÓ ORDINÀRIA

  01/02/2016     Veure la convocatòria     Veure l'acta

 

2015

SESSIÓ ORDINÀRIA

 21/12/2015   Veure la convocatòria     Veure l'acta

 

SESSIÓ ORDINÀRIA

 2/11/2015   Veure la convocatòria     Veure l'acta

 

SESSIÓ ORDINÀRIA

 5/10/2015   Veure la convocatòria   Veure l'acta

 

SESSIÓ ORDINÀRIA

  6/07/2015   Veure la convocatòria     Veure l'acta

 

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA

  29/06/2015     Veure la convocatòria     Veure l'acta

 

CONSTITUCIÓ DEL NOU AJUNTAMENT

 13/06/2015 a les 12h      Veure l'acta

 

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA

 10/06/2015 a les 12h      Veure la convocatòria

 

SESSIÓ ORDINÀRIA

  07/04/2015     Veure la convocatòria     Veure l'acta

 

SESSIÓ ORDINÀRIA

  03/02/2015     Veure la convocatòria     Veure l'acta

 

2014

SESSIÓ ORDINÀRIA

  02/12/2014     Veure la convocatòria     Veure l'acta

 

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA

  03/11/2014     Veure la convocatòria

 

SESSIÓ ORDINÀRIA

  07/10/2014     Veure la convocatòria

 

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA

  22/09/2014     Veure la convocatòria     Veure l'acta

 

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA

  06/09/2014     Veure l'acta

 

SESSIÓ ORDINÀRIA

  29/07/2014     Veure la convocatòria     Veure l'acta

 

SESSIÓ ORDINÀRIA

  03/06/2014     Veure la convocatòria     Veure l'acta

 

SESSIÓ ORDINÀRIA

  01/04/2014     Veure la convocatòria     Veure l'acta

 

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA

  14/03/2014     Veure la convocatòria     Veure l'acta

 

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA

  03/03/2014     Veure la convocatòria     Veure l'acta

 

SESSIÓ ORDINÀRIA

  04/02/2014     Veure la convocatòria     Veure l'acta

 

2013

 

SESSIÓ ORDINÀRIA

  16/12/2013     Veure la convocatòria     Veure l'acta

 

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA

  04/11/2013     Veure la convocatòria     Veure l'acta

 

SESSIÓ ORDINÀRIA

  01/10/2013     Veure la convocatòria     Veure l'acta

 

SESSIÓ ORDINÀRIA

  13/08/2013     Veure la convocatòria     Veure l'acta

 

SESSIÓ ORDINÀRIA

  04/06/2013     Veure la convocatòria     Veure l'acta

 

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA

  06/05/2013     Veure la convocatòria     Veure l'acta

 

SESSIÓ ORDINÀRIA

  02/04/2013     Veure la convocatòria     Veure l'acta

 

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA

  05/03/2013     Veure la convocatòria     Veure l'acta

 

SESSIÓ ORDINÀRIA

  05/02/2013     Veure la convocatòria     Veure l'acta

 

2012

 

SESSIÓ ORDINÀRIA

  04/12/2012     Veure la convocatòria     Veure l'acta

 

SESSIÓ ORDINÀRIA

  02/10/2012     Veure la convocatòria     Veure l'acta

 

SESSIÓ ORDINÀRIA

  31/07/2012     Veure la convocatòria     Veure l'acta

 

SESSIÓ ORDINÀRIA

  05/06/2012     Veure la convocatòria     Veure l'acta

 

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA

  11/05/2012     Veure la convocatòria     Veure l'acta

 

SESSIÓ ORDINÀRIA

  10/04/2012     Veure la convocatòria     Veure l'acta

 

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA

  30/03/2012     Veure la convocatòria     Veure l'acta

 

SESSIÓ ORDINÀRIA

  07/02/2012     Veure la convocatòria     Veure l'acta

 

2011

 

SESSIÓ ORDINÀRIA

  13/12/2011     Veure l'acta

 

SESSIÓ ORDINÀRIA

  04/10/2011     Veure l'acta

 

SESSIÓ ORDINÀRIA

  26/07/2011     Veure l'acta

 

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA

  30/06/2011     Veure l'acta

 

CONSTITUCIÓ DE L'AJUNTAMENT

  11/06/2011     Veure l'acta

 

 

Salutació de l'alcalde

Benvolgudes i benvolguts,
Us dono la benvinguda al web municipal de la Vila de Gironella, que vol esdevenir un espai i una eina d'informació, interrelació i participació, i confiem que aquí, tant gironellencs i gironellenques com visitants d’arreu, us hi sentiu còmodes i hi trobeu tot allò que us calgui.

David Font

Ajuntament de Gironella

  Plaça de la Vila, 13 - 08680 Gironella
  93 825 00 33
  93 825 03 68
  gironella@gironella.cat

Detalls del web

Protecció de dades

Avís legal

 

Segueix-nos a