Promoció econòmica, ocupació i comerç

 

L’àrea de Promoció Econòmica treballa amb l’objectiu de donar suport al desenvolupament econòmic local. En aquesta àrea s’hi engloben totes les accions vinculades a la promoció econòmica del municipi, ja sigui a través del suport a fires o a les empreses de l’entorn del municipi, al foment de les polítiques d’ocupació per a persones a l’atur (formació, plans d’ocupació, ajudes a la contractació o a l’emprenedoria) i a la coordinació i impuls de les polítiques del comerç de proximitat.
Juntament amb el Servei d’Orientació Laboral prestat per l’Agència de Desenvolupament del Berguedà, atén i assessora als demandants d’ocupació en la línia de la millora de la seva ocupabilitat, per tal de promoure les condicions adients per a l’accés, la permanència i la millora de l’ocupació. També assessora l’emprenedoria i el teixit empresarial de Gironella, pel que fa a la generació d’oportunitats de negoci i d’activitat econòmica, tot oferint recursos i suport tècnic a la creació, transformació del comerç del municipi.

 

 

L’àrea té com a objectius:

 

 • Vetllar pel bon funcionament i pel manteniment de les zones comercials
 • Informar i assessorar als comerciants de les normatives legals en matèria de comerç
 • Treballar i col·laborar amb l'Associació de Comerciants de Gironella per a dinamitzar el comerç
 • Fer el seguiment i les actualitzacions del cens comercial
 • Confeccionar una línia de subvencions i ajuts dirigits a nous emprenedors amb l'objectiu que instal·lin activitats econòmiques a locals comercials que fins ara estaven tancats
 • Dotar d’ajuts econòmics per a nova obertura o rehabilitació de comerços
 • Tramitació de les llicències per ocupar la via pública en esdeveniments puntuals
 • Gestionar cursos de formació per a comerciants
 • Organització de fires i suport a fires que s’organitzin
 • Reducció de l’atur al municipi, fent treballs transversals des de la formació de persones sense feina per millorar la seva ocupabilitat
 • Dotar d’ajuts econòmics per a nova obertura o rehabilitació de comerços
 • Impulsar la contractació, via plans d’ocupació, a persones a l’atur
 • Facilitar la contractació de persones cap a empreses o facilitar la seva emprenedoria

 

MOBILITAT, TRANSPORT I SEGURETAT

 

Aquesta és l’àrea que vetlla per a la seguretat dels vilatans i fa complir tot allò referent al compliment de la normativa administrativa a la via pública i altres temes derivats en el comportament dels ciutadans, posant en relleu una bona convivència entre tots els factors implicats a la vila: cotxes, vianants, animals domèstics...

 

 

L’àrea té com a objectius:

 

 • La coordinació efectiva dels agents locals
 • La gestió i firma de convenis amb altres administracions per a matèries de trànsit, vigilància i d'altres relacionades amb la seguretat ciutadana
 • La incoació, tramitació i resolució dels expedients disciplinaris per infraccions en matèria de trànsit, de l’ordenança de convivència ciutadana i via pública, i sobre la tinença d’animals perillosos
 • La gestió i tramitació dels expedients d'alienació de vehicles abandonats
 • L’aprovació, aplicació i seguiment del Pla de Mobilitat de Gironella
 • La col·laboració en relació amb l'educació vial
 • Les autoritzacions per al tancament provisional de determinades vies urbanes, com a conseqüència d'actes o espectacles públics o a petició dels particulars
 • Autorització de reserva de la via pública amb guals

 

Salutació de l'alcalde

Benvolgudes i benvolguts,
Us dono la benvinguda al web municipal de la Vila de Gironella, que vol esdevenir un espai i una eina d'informació, interrelació i participació, i confiem que aquí, tant gironellencs i gironellenques com visitants d’arreu, us hi sentiu còmodes i hi trobeu tot allò que us calgui.

David Font

Ajuntament de Gironella

  Plaça de la Vila, 13 - 08680 Gironella
  93 825 00 33
  93 825 03 68
  gironella@gironella.cat

Detalls del web

Protecció de dades

Avís legal

 

Segueix-nos a