GOVERN OBERT I ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA

 

L’Ajuntament de Gironella disposa del Segell Infoparticipa a la qualitat i la transparència de la comunicació pública. Aquest és un distintiu creat pel Laboratori de Periodistes i Comunicació Plural de la UAB, que es basa en els resultats d’avaluar la informació que ofereixen les pàgines web dels Ajuntaments i que es publica en el mapa de les bones pràctiques per a la comunicació pública a Catalunya. En el sentit ampli del concepte, es crea la regidoria de Govern Obert amb l’objectiu de seguir en aquesta bona línia que ens va permetre obtenir el Segell Infoparticipa, així com de donar compliment a la Llei de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern aprovada pel Parlament de Catalunya. Creiem que l’activitat de l’Administració ha de ser visible a la ciutadania, fàcilment localitzable i expressada amb claredat i és per això que la funció principal de l’àrea serà la de crear, actualitzar i dinamitzar, el portal de transparència a través del qual els gironellencs podran consultar i sol·licitar tota la informació que sigui pública. I en l’àmbit de les entitats, cal donar el reconeixement i l’acompanyament necessari per les entitats locals del municipi, que impulsen una xarxa de treball i activitats en àmbits ben diversos i que permeten disposar d’un municipi molt actiu. A través del Reglament de Participació Ciutadana, aprovat l’any passat, es vol impulsar mecanismes de participació més adients al context de Gironella.

 

 

L’àrea impulsa entre d'altres accions:

 

 • Foment i l’enriquiment en la presa de decisions per a la vila
 • La promoció efectiva de la participació, agrupant òptiques i opinions diverses, generar creativitat i intel·ligència col·lectiva
 • La participació, en tant que mecanisme que escolta i respecta les opinions diverses, és capaç de generar complicitats i, consegüentment, de millorar l’eficiència en la implementació de les polítiques
 • Coordinació de l’espai web de Participació Ciutadana
 • Coordinació de la cessió dels espais municipals
 • La promoció de processos de participació ciutadana per a projectes o esdeveniments concrets
 • Garantir l’inici anual d’expedients de subvencions per les entitats censades al municipi i que tiren endavant projectes complementaris als propis de l’ajuntament
 • Garantir el compliment de la Llei de la Transparència, Bon Govern i Accés Públic a la Informació

 

COMUNICACIÓ I TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ

 

La Regidoria de Comunicació i TIC treballa per garantir una bona informació a tots els ciutadans de tots els aspectes que l'Ajuntament porta a terme des de les diferents àrees municipals.
Així mateix, en l’ambit de les TIC (Tecnologies de la Informació i Comunicació) es treballa per millorar les telecomunicacions al municipi de Gironella en el seu conjunt, traslladant i reivindicant la necessitat del desplegament de les xarxes necessàries que cal impulsar des d’altres administracions.
Així mateix, ha de garantir uns procediments més fàcils per als serveis i tràmits que l’administració ofereix, facilitant l’accés a més informació, a nous serveis i millorant molt l’eficiència i eficàcia.

 

 

L’àrea té com a objectiu:

 

 • Planificació i elaboració del bulletí digital i en paper InfoGironella
 • Col·laboració i assessorament en les estratègies de comunicació de la corporació
 • Disseny i planificació de campanyes institucionals
 • Direcció del web municipal
 • Disseny i planificació de campanyes informatives
 • Garantir una correcta difusió de la informació corporativa i institucional a través del web municipal i xarxes socials
 • Coordinació i participació en l´elaboració de suports o materials informatius i/o per a campanyes: díptics, butlletins, cartells...
 • Elaboració de notes i dossiers de premsa i posterior difusió als mitjans de comunicació
 • Relació amb els mitjans de comunicació
 • Suport i assessorament a les entitats en matèria de difusió
 • Renovació i ampliació del sistema informàtic a nivell de maquinària i programari, tenint en compte les necessitats de les àrees municipals
 • Gestió del sistema a nivell d’accessos, permisos i còpies de seguretat
 • Gestions vinculades amb la protecció de dades personals (LOPD)
 • Desplegament de xarxes de comunicació municipals
 • Gestió de l’administració electrònica
 • Millorar la connectivitat dels usuaris amb un projecte de desplegament de banda ampla per a tota la vila
 • Millora dels serveis de la comunicació, dotant el municipi de millors eines, webs funcionals i apps
 • Creació de projectes per fer que Gironella esdevingui una Smart City

 

Salutació de l'alcalde

Benvolgudes i benvolguts,
Us dono la benvinguda al web municipal de la Vila de Gironella, que vol esdevenir un espai i una eina d'informació, interrelació i participació, i confiem que aquí, tant gironellencs i gironellenques com visitants d’arreu, us hi sentiu còmodes i hi trobeu tot allò que us calgui.

David Font

Ajuntament de Gironella

  Plaça de la Vila, 13 - 08680 Gironella
  93 825 00 33
  93 825 03 68
  gironella@gironella.cat

Detalls del web

Protecció de dades

Avís legal

 

Segueix-nos a