Millores en l'enllumenat a diverses zones de Gironella

Millores en l'enllumenat a diverses zones de Gironella

L'Ajuntament de Gironella ha fet actuacions de millora de l'enllumenat públic al barri de Cal Blau, Cal Bassacs i Viladomiu Nou.

 

 

Bona part d'aquests barris del municipi s'hi ha instal·lat reguladors de fluxe que permetran un estalvi energètic important

Alguns barris o seccions dels barris de Cal Blau, Cal Bassacs i Viladomiu Nou han renovat parcialment els quadres tècnics d'enllumenat, adaptant-los a la Llei 6/2001 i Decret 82/2005. Aquesta millora ha consistit en la instal·lació de 3 reductors de fluxe (2 de potència de 15 KVA i 1 de potència de 10 KVA) que actuen un cop entrada ja més la nit, reduint la lluminositat de la zona i generant així un estalvi important en consum i en el cost global anual de l'enllumenat públic.

La millora suposarà, en el seu conjunt, passar d'un consum anual de 136.827,50 kW a 97.928,40 kW, ja que el reductor de flux actuarà en un 60% de la franja horària d'obertura de l'enllumenat. Aquest estalvi es tradueix en gairebé 39.000 KW anuals i en més de 5.800 euros de la factura energètica anual.

La inversió portada a terme ha tingut un cost d'uns 16.200 euros, dels quals s'ha obtingut una subvenció per part de l'ICAEN de 5.360,00 euros. La resta, va a càrrec del pressupost municipal de l'exercici 2012.

Aquesta millora és fruit de les diferents actuacions que estan previstes a nivell municipal per anar adequant tota la instal·lació d'enllumenat públic a la nova normativa, i alhora permetre un estalvi constant de la facturació energètica municipal.

 

 

Salutació de l'alcalde

Benvolgudes i benvolguts,
Us dono la benvinguda al web municipal de la Vila de Gironella, que vol esdevenir un espai i una eina d'informació, interrelació i participació, i confiem que aquí, tant gironellencs i gironellenques com visitants d’arreu, us hi sentiu còmodes i hi trobeu tot allò que us calgui.

David Font

Ajuntament de Gironella

  Plaça de la Vila, 13 - 08680 Gironella
  93 825 00 33
  93 825 03 68
  gironella@gironella.cat

Segueix-nos a