L'any 2003, en el marc de la segona edició del Postgrau de Comunicació local: Producció i gestió organitzat pel Laboratori de Comunicació Pública de la UAB, es va elaborar el Decàleg de Bones Pràctiques de la Comunicació Local Pública, com uns principis bàsics amb la recomanació que siguin respectats per part dels mitjans locals de titularitat pública.

L'article 69 de la Llei de Bases de Règim Local estableix que:

  • Les corporacions locals han de facilitar la informació més àmplia sobre la seva activitat i la participació de tots els ciutadans en la vida local.
  • Les formes, els mitjans i els procediments de participació que les corporacions estableixin en l’exercici de la seva potestat d’autoorganització no poden en cap cas disminuir les facultats de decisió que corresponen als òrgans representatius regulats per la llei.

Aquest mandat legal requereix, per tant, que els mitjans de comunicació locals de titularitat pública (premsa escrita, ràdio, televisió, webs municipals i ciutadanes) respectin els principis que van inspirar el Decàleg que es pot consultar aquí.

El passat 27 d'octubre de 2014, la Junta de Govern Local, en sessió ordinària, va aprovar aquest decàleg, com es pot consultar aquí, atès que l'Ajuntament de Gironella considera convenient aprovar l'adhesió al Decàleg de Bones Pràctiques de la Comunicació Local Pública com a principis que regeixin l'actuació dels mitjans de comunicació de titularitat pública i el reconeixement al dret d'informació i participació dels ciutadans en la vida local. 

PDF Certificat d'aprovació del decàleg

Salutació de l'alcalde

Benvolgudes i benvolguts,
Us dono la benvinguda al web municipal de la Vila de Gironella, que vol esdevenir un espai i una eina d'informació, interrelació i participació, i confiem que aquí, tant gironellencs i gironellenques com visitants d’arreu, us hi sentiu còmodes i hi trobeu tot allò que us calgui.

David Font

Ajuntament de Gironella

  Plaça de la Vila, 13 - 08680 Gironella
  93 825 00 33
  93 825 03 68
  gironella@gironella.cat

Detalls del web

Protecció de dades

Avís legal

 

Segueix-nos a