INFORMACIÓ GENERAL

El nom del domini www.gironella.cat està registrat a favor de Ajuntament de Gironella amb CIF P0809100A i domicili social a la Plaça de la Vila, 13, 08680-Gironella (Barcelona) amb telèfon de contacte 93 825 00 33 i adreça de correu electrònic gironelladiba.cat.


CONDICIONS D'ÚS

1.- Amb aquestes Condicions d'ús l'Ajuntament de Gironella regula l'accés a aquesta pàgina web i la posada a disposició de la informació que hi ha per part dels seus clients i altres usuaris de la xarxa.

2.- Pel sol ús d'aquest lloc web, l'usuari manifesta que accepta sense reserves aquestes Condicions d'ús.

3.- L'ús del lloc web i de la informació que inclou, en principi, és de caràcter gratuït, sense perjudici que aquesta circumstància pugui variar, amb la qual cosa l'Ajuntament de Gironella, es compromet a publicar les noves condicions d'ús a la web en el temps més reduït possible.

4.- L'usuari s'obliga a no utilitzar el lloc web ni la informació que s'hi ofereix per fer activitats contràries a les lleis, la moral, l'ordre públic i, en general, a fer un ús conforme a aquestes condicions d'ús. Tant l'accés com la informació són responsabilitat exclusiva de qui els fa, sense que es pugui responsabilitzar a l'Ajuntament de Gironella, dels danys o perjudicis que es puguin derivar d'aquest accés o ús de la informació alienes a la seva voluntat.

5.- L'Ajuntament de Gironella no és responsable dels errors en accedir al lloc web o en els seus continguts i hi posarà la diligència més gran possible per tal que aquests errors no es produeixin.
L'Ajuntament de Gironella es reserva el dret de suspendre temporalment, i sense necessitat d'avís previ, l'accessibilitat a les seves pàgines web, per l'eventual necessitat de fer operacions de manteniment, reparació, actualització o millora.

6.- Tots els continguts del lloc web (incloent-hi, sense caràcter limitatiu, bases de dades, imatges, dibuixos, gràfics, arxius de text, àudio, vídeo i programari) són propietat de l'Ajuntament de Gironella i estan protegits per les normes nacionals o internacionals de propietat intel·lectual i industrial.
Les marques, rètols, signes distintius o logotips de l'Ajuntament de Gironella que apareixen a la pàgina web són titularitat de l'Ajuntament de Gironella. Aquests criteris també fan referència al nom de domini www.gironella.cat
Tots els textos, dibuixos gràfics, vídeos o suports d'àudio, propietat de l'Ajuntament de Gironella, no podran ser objecte d'ulterior modificació, còpia, alteració, reproducció, adaptació o traducció per part de l'usuari o de tercers sense l'autorització expressa de l'Ajuntament de Gironella, tret que s'indiqui el contrari.
L'ús no autoritzat de la informació inclosa en aquest lloc web i la lesió dels drets de propietat intel·lectual o industrial donaran lloc a les responsabilitats legalment establertes.

7.- L'establiment de qualsevol hiperenllaç des d'una pàgina web aliena a qualsevol de les pàgines del lloc web de l'Ajuntament de Gironella, estarà sotmès a les condicions següents:

  • No es permet la reproducció total ni parcial de cap dels serveis inclosos al lloc web d'Ajuntament de Gironella.
  • No s'establiran deep-links amb el lloc web d'Ajuntament de Gironella, ni dels seus serveis, ni es crearà cap explorador web o border environment.
  • No s'inclourà cap manifestació falsa, inexacta o incorrecta sobre les pàgines del lloc web d'Ajuntament de Gironella, i els seus serveis en particular, excepte aquells signes que formin part del mateix hiperenllaç a la pàgina web d'Ajuntament de Gironella, no contindrà cap marca, nom comercial, rètol d'establiment, denominació, logotip, eslògan o altres signes distintius que pertanyin a Ajuntament de Gironella.
  • Sota cap circumstància, Ajuntament de Gironella, serà responsable dels continguts o serveis posats a disposició del públic a la pàgina web des de la qual es faci l'hiperenllaç ni de les informacions o manifestacions que s'hi incloguin.
  • Qualsevol hiperenllaç a la web de Ajuntament de Gironella, s'efectuarà a la pàgina principal.

8. Política de privadesa o protecció de dades

A. Dret d'informació 
Aquesta política de protecció de dades regula l'accés i l'ús del servei del lloc web www.gironella.cat i la resta de llocs web que Ajuntament de Gironella, posa a disposició dels usuaris d'internet interessats en els seus serveis i continguts.
De conformitat amb el que estableix la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), Ajuntament de Gironella, titular del lloc web, informa l'usuari d'aquest lloc de l'existència d'un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal creat per Ajuntament de Gironella i sota la seva responsabilitat.

B. Finalitat 
Les dades dels usuaris registrats a través dels formularis habilitats a aquest efecte en el lloc web són recaptades per Ajuntament de Gironella, amb la finalitat de facilitar la prestació dels serveis que Ajuntament de Gironella, proporciona a través d'aquest lloc web.

C. Caràcter obligatori o facultatiu de la informació facilitada per l'usuari i veracitat de les dades 
Els camps obligatoris, normalment marcats amb un asterisc (*) en els formularis que ha d'emplenar l'usuari són estrictament necessaris per atendre la vostra petició; la inclusió de dades en els camps restants és voluntària.
L'usuari garanteix que les dades personals facilitades a Ajuntament de Gironella, són veraces i es fa responsable de comunicar-li qualsevol modificació.

D. Consentiment de l'usuari 
L'enviament de dades personals amb l'ús dels formularis electrònics d'Ajuntament de Gironella, o, si escau, missatges de correu electrònic, suposa el consentiment exprés del remitent al tractament automatitzat de les dades incloses en els serveis i productes relacionats amb les finalitats dels llocs web d'Ajuntament de Gironella, i l'enviament de comunicacions via electrònica amb informació relacionada amb Ajuntament de Gironella, i les seves iniciatives.

E. Butlletins i comunicacions electròniques 
Ajuntament de Gironella, podrà posar a la disposició dels usuaris que prèviament ho hagin autoritzat a través del formulari de subscripció habilitat a aquest efecte el servei d'enviament d'un butlletí, en el qual s'inclouen les notícies, novetats i informació més rellevants del lloc web. A més, l'usuari podrà donar-se de baixa o modificar les dades de subscripció a l'esmentat butlletí a través del formulari interactiu inclòs en el lloc web.
D'altra banda, Ajuntament de Gironella, informa que remetrà comunicacions comercials per mitjans electrònics amb informació sobre altres productes, serveis i esdeveniments que puguin ser d'interès per als usuaris del lloc web quan així ho sol·licitin expressament. L'usuari podrà revocar aquest consentiment en qualsevol moment.

F. Seguretat 
Ajuntament de Gironella, manté els nivells de seguretat de protecció de dades personals conforme al Reial decret 994/1999, d'11 de juny, relatiu a les mesures de seguretat dels fitxers automatitzats que incloguin dades de caràcter personal, i ha establert tots els mitjans tècnics al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades que l'usuari faciliti a través del lloc web, sense perjudici d'informar-lo que les mesures de seguretat a internet no són inexpugnables.
Ajuntament de Gironella, es compromet a complir amb el deure secret i la confidencialitat respecte de les dades personals incloses en el fitxer automatitzat d'acord amb la legislació aplicable i a conferir-los un tractament segur en les cessions i transferències internacionals de dades que, si escau, es puguin produir.

G. Galetes i IP 
L'usuari accepta l'ús de galetes i seguiments d'Ip l'ús dels quals permet que Ajuntament de Gironella, reculli dades a efectes estadístics, com ara: data de la primera visita, nombre de vegades que s'ha visitat, data de l'última visita, URL i domini d'on prové, explorador utilitzat i resolució de la pantalla. No obstant això, l'usuari, si ho desitja, pot desactivar i/o eliminar aquestes galetes seguint les instruccions del seu navegador d'internet.

H. Spamming 
Ajuntament de Gironella, no utilitza tècniques de "spamming" i únicament tractarà les dades que l'usuari transmeti a través dels formularis electrònics habilitats en aquest lloc web o missatges de correu electrònic.
El tractament de les dades de caràcter personal i l'enviament de comunicacions comercials fetes per mitjans electrònics són conformes a la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (BOE de 14 de desembre de 1999) i a la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat d'informació i de comerç electrònic (BOE de 12 de juliol de 2002).

I. Dret d'oposició, correcció i actualització de dades 
L'usuari té dret a accedir a aquesta informació, rectificar-la, si les dades són errònies, i donar-se de baixa dels serveis d'Ajuntament de Gironella.
Aquests drets es poden fer efectius amb la mateixa configuració de la pàgina web. En cas de problemes per a l'execució efectiva en línia i per a qualsevol tipus de dubte o controvèrsia respecte a la nostra política de privadesa de dades us podreu adreçar directament a: gironelladiba.cat o be a l'adreça postal: Plaça de la Vila, 13, 08680-Gironella (Barcelona).

9.- Les condicions d'ús d'aquest lloc web tenen caràcter indefinit. Ajuntament de Gironella, en tot cas, es reserva el dret unilateral de modificar les condicions d'accés, i els continguts que s'hi inclouen, o les condicions d'ús del seu servei d'allotjament gratuït d'articles, incloses en aquest document.

10.- La prestació del servei d'aquest lloc web i aquestes condicions d'ús es regeixen per la llei espanyola. Les parts, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que els pogués correspondre, acorden sotmetre's a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Barcelona.


COPYRIGHT

L'Ajuntament de Gironella és titular de tots els drets de propietat intel·lectual sobre el disseny i continguts de la pàgina web de www.gironella.cat.
L'empresa Ajuntament de Gironella és titular dels drets de propietat industrial referits als seus productes i serveis i específicament els relatius a les marques registrades.

Salutació de l'alcalde

Benvolgudes i benvolguts,
Us dono la benvinguda al web municipal de la Vila de Gironella, que vol esdevenir un espai i una eina d'informació, interrelació i participació, i confiem que aquí, tant gironellencs i gironellenques com visitants d’arreu, us hi sentiu còmodes i hi trobeu tot allò que us calgui.

David Font

Ajuntament de Gironella

  Plaça de la Vila, 13 - 08680 Gironella
  93 825 00 33
  93 825 03 68
  gironella@gironella.cat

Segueix-nos a