Contractació pública a Gironella

 

El perfil de contractant és l'espai de difusió a través d'internet de l'activitat contractual municipal amb la finalitat d'assegurar la transparència i l'accés públic a aquesta informació.
És el mitjà de difusió de les licitacions municipals.

Ajuntament de Gironella

Consulta la contractació pública

2023 

  Relació de contractes majors.

  Relació de contractes menors.

  Perfil del contractant

Meses de concertació

Cap. 

2022 

  Relació de contractes [/icon] Inclou els contractes majors i menors.

  Perfil del contractant[/icon] Inclou els contractes majors i menors.

Meses de concertació

Cap. 

2021 

  Relació de contractes menors

  Relació de licitacions

Meses de concertació

Cap. 

LICITACIONS

 Adequació de la llar d'infants de Viladomiu Nou per a la creació d'un espai de coworking i coliving. Fase 1

  Aprovació de la contractació

  Plec de clàusules administratives 

  Plec de clàusules tècniques

  Projecte

  Acta de la mesa de contractació d'obertura dels sobres

  Certificat d'adjudicació del contracte

 

 Enjardinament de 13 jardineres a la zona de la plaça de l'Estació de Gironella

  Aprovació de la contractació

  Plec de clàusules administratives 

  Plec de clàusules tècniques

  Memòria justificativa

  Informe de la unitat tècnica de valoració 

  Certificat d'adjudicació del contracte

 

 Neteja de llots i fangs al riu Llobregat al municipi de Gironella

  Aprovació de la contractació

  Plec de clàusules administratives 

  Plec de clàusules tècniques

  Projecte

  Acta de la mesa de contractació d'obertura dels sobres

  Certificat d'adjudicació del contracte

 

 Protecció dels talussos de l'entrada al nucli urbà - zona sud de Gironella

  Aprovació de la contractació

  Plec de clàusules administratives 

  Plec de clàusules tècniques

  Memòria justificativa 

  Informe de la unitat tècnica de valoració 

  Certificat d'adjudicació del contracte

 

 Reforma de l'enllumenat públic de Gironella. Fase II.B

  Aprovació de la contractació

  Plec de clàusules administratives 

  Plec de clàusules tècniques

  Projecte. Volum I 

  Projecte. Volum II 

  Acta de la mesa de contractació d'obertura dels sobres

  Certificat d'adjudicació del contracte

 

 Servei de socorrisme i primers auxilis de la piscina municipal de Gironella anys 2021-2023

  Aprovació de la contractació

  Plec de clàusules administratives 

  Plec de clàusules tècniques

  Memòria justificativa 

  Informe de la unitat tècnica de valoració 

  Certificat d'adjudicació del contracte

 

2020 

  Relació de contractes menors

  Relació de licitacions

Meses de concertació

Cap. 

 

2019 

  Relació de contractes

Meses de concertació

  Subministrament i instal·lació de jocs infantils

  Reforma edifici El Solc

  Restauració i manteniment de la llera del riu

  Projecte de pavimentació de carrers del municipi

 

2018 

  Relació de contractes

  Relació de contractes menors

  Modificacions de contractes 

Salutació de l'alcalde

Benvolgudes i benvolguts,
Us dono la benvinguda al web municipal de la Vila de Gironella, que vol esdevenir un espai i una eina d'informació, interrelació i participació, i confiem que aquí, tant gironellencs i gironellenques com visitants d’arreu, us hi sentiu còmodes i hi trobeu tot allò que us calgui.

David Font

Ajuntament de Gironella

  Plaça de la Vila, 13 - 08680 Gironella
  93 825 00 33
  93 825 03 68
  gironella@gironella.cat

Detalls del web

Protecció de dades

Avís legal

 

Segueix-nos a