REGISTRE D'INTERESSOS

Consulta aquí les resolucions relatives a les declaracions d'activitat, patrimonials i d'interessos.

 

FUNCIONS

Consulta aquí la composició del ple municipal i la distribució de les regidories i les tinences d'alcaldia.

 

INDEMNITZACIONS I RETRIBUCIONS

Els regidors de l'Ajuntament de Gironella perceben les quanties següents: 

- Per assistència al Ple municipal, 150€ sessió/regidor.

- Per assistència a la Junta de Govern Local, 120€ sessió/regidor.

- Per assistència a la Comissió de Comptes, 120€ sessió/regidor.

 

Segons es va aprovar al ple municipal de 25 de juny de 2019, tres membres del consistori perceben les següents retribucions pel seu càrrec en el règim de dedicació que es detalla:

- El càrrec de Primera Tinent d'Alcalde percebrà una retribució anual bruta de 18.525,00€, equivalent al 60% de dedicació.

- El càrrec de Segon Tinent d'Alcalde percebrà una retribució anual bruta de 9.262,50€, equivalent al 30% de dedicació.

- El càrrec de Tercer Tinent d'Alcalde percebrà una retribució anual bruta de 18.525,00€, equivalent al 60% de dedicació.

 

Així mateix, els diferents Grups Polítics Municipals perceben, per a les despeses realitzades en l'exercici de les seves funcions i responsabilitat, les quanties següents:

- 50€/mes per cada grup municipal.

- 15€/mes per cada regidor integrant del grup municipal.

 

ALTRES DOCUMENTS

Creació de la Comissió especial de comptes

Delegació de competències a la Junta de Govern Local

 Decret d'alcaldia número 48 /2015. Tresoreria municipal

 

Salutació de l'alcalde

Benvolgudes i benvolguts,
Us dono la benvinguda al web municipal de la Vila de Gironella, que vol esdevenir un espai i una eina d'informació, interrelació i participació, i confiem que aquí, tant gironellencs i gironellenques com visitants d’arreu, us hi sentiu còmodes i hi trobeu tot allò que us calgui.

David Font

Ajuntament de Gironella

  Plaça de la Vila, 13 - 08680 Gironella
  93 825 00 33
  93 825 03 68
  gironella@gironella.cat

Segueix-nos a