Gironella aprova la taxa de les llars d’infants que permetrà reforçar i ampliar el personal vinculat al servei

0507 cronica ple

Durant el ple municipal també es va aprovar la taxa per la retirada de vehicles abandonats o estacionats defectuosament o abusivament a la via pública

El ple de l’Ajuntament de Gironella va aprovar ahir les noves taxes de les llars d’infants municipals pel curs 2018/2019, pactades amb l’Associació de Pares i Mares d’Alumnes (AMPA) amb els vots a favor de l’equip de govern, i els vots en contra de l’oposició. 

L’alcalde i regidor d’ensenyament, David Font, va explicar que s’ha establert una mensualitat de 189,60€, amb una bonificació del 37,5% pels alumnes empadronats a Gironella. Així, el preu serà de 118,50€ pels gironellencs, 8,5€ més que l’any anterior. Aquest increment ve motivat per l’incorporació de nou personal a la llar d’infants i el reforç d’horaris de l’actual, per seguir garantint la qualitat que s’ofereix des dels centres. Com a novetat, tot els alumnes de fora el municipi que els pares acreditin el seu lloc de treball a la Vila també rebran aquesta bonificació, fet que no es donava fins ara.

En aquest sentit, el portaveu d’ERC, Albert Xoy, va demanar la retirada d’aquest punt de l’ordre del dia i la gratuïtat de tots els serveis que ofereix l’ajuntament. Aquesta opció, tal i com va respondre Font, és inviable econòmicament ja que implicaria un augment d’imposts municipals a la resta de contribuents o bé una reducció de despeses d’altres àmbits per a poder cobrir només els més de 187.000€ anuals de personal. Xoy també va plantejar la vinculació de les taxes en funció de la renda i la unitat familiar, i Font va explicar que actualment ja s’apliquen ajudes de caràcter social a les famílies amb llindars de rendes baixos, que cobreixen entre el 30% i el 95% de la taxa de la llar d’infants. Font va emplaçar a Xoy a presentar la proposta i que s’estudiaria, malgrat va afirmar que l’equip de govern prefereix esperar que la comissió mixta del departament d’ensenyament valori i defineixi un model de tarifes socials a nivell de país, al qual va afirmar “ens adherirem un cop estigui en marxa”.

La nova ordenança també contempla una reducció de la quota del mes de juliol, ja que tenint en compte els quadrants dels cursos escolars, hi ha una setmana lectiva menys. Per tant, el mes de juliol es pagarà el 75% de la quota mensual.

Un altre dels punts de l’ordre del dia va ser la modificació de la taxa per la retirada de vehicles abandonats o estacionats defectuosament o abusivament a la via pública. Josep Mª Castellà, regidor de seguretat ciutadana, va explicar que la nova ordenança contempla una taxa de 7,5€ al dia de pupil·latge a partir del segon dia. La proposta, aprovada per unanimitat, vol reduir l’estada dels cotxes al dipòsit municipal, ja que actualment el pupil·latge era gratuït fet que dificultava la ràpida retirada dels vehicles.

PRECS I PREGUNTES

Al torn de precs i preguntes Marc Rojas, del grup d’ERC, va demanar informació sobre l’actuació prevista a la zona de l’escorxador, ja que el seu grup va presentar una modificació dels pressuposts per a incloure la col·locació d’una barana a la zona. David Font, va explicar que la petició es va desestimar ja que el grup de govern té prevista una actuació de gran envergadura a la zona, que contempla una zona d’aparcaments i un parc lúdic, però es necessita l’aprovació de l’Agència Catalana de l’Aigua per a poder tirar endavant el projecte. 

D’altre banda, Rojas, també va preguntar sobre la nova zona d’aparcament preferent per a residents del Nucli Històric. El regidor d’ERC va qüestionar l’efectivitat d’aquest model pel que fa als no residents, i la poca disponibilitat de places d’aparcament per a tots els ciutadans que necessiten desplaçar-se al nucli històric per fer gestions. Tant Font, com Castellà, van explicar que des de l’activació de la zona de residents sembla que tant a la plaça de la Vila, com a la zona de l’església, hi ha places d’aparcament disponibles al llarg de tot el matí. Cal recordar que en el passat ple aquest punt a l’ordre del dia va ser aprovat també amb el suport del grup municipal d’ERC.

 

Salutació de l'alcalde

Benvolgudes i benvolguts,
Us dono la benvinguda al web municipal de la Vila de Gironella, que vol esdevenir un espai i una eina d'informació, interrelació i participació, i confiem que aquí, tant gironellencs i gironellenques com visitants d’arreu, us hi sentiu còmodes i hi trobeu tot allò que us calgui.

David Font

Ajuntament de Gironella

  Plaça de la Vila, 13 - 08680 Gironella
  93 825 00 33
  93 825 03 68
  gironella@gironella.cat

Detalls del web

Protecció de dades

Avís legal

 

Segueix-nos a