Gironella amplia els usos permesos als polígons industrials

 0108 poligons

El ple va aprovar tots els punts per unanimitat

El ple de l’Ajuntament de Gironella va aprovar la modificació de les normes urbanístiques de les condicions d’ús de les zones industrials per ampliar-ne els usos. La normativa vigent, aprovada l’any 2003, només permet l’activitat industrial concreta de cada indústria, i per tant, limita les activitats als polígons. Després de reunions amb els serveis generals d’urbanisme de la Catalunya Central l’equip de govern va plantejar la modificació de la normativa i l’ampliació els usos permesos en aquestes zones, que admetria activitats de caràcter comercial, oficines, sanitàries, culturals, esportives, educatives i associatives. Aquesta modificació, que es va aprovar per unanimitat, no implica cap variació ni increment del sol destinat a aquests sistemes,  permet adaptar-se a les noves necessitats del municipi, i segueix la línia del pla director urbanístic de les colònies industrials del Llobregat, tal i com va explicar David Font, alcalde de Gironella.

Durant la sessió plenària també es va aprovar l’expropiació forçosa per raons d’urbanisme d’una finca al carrer Pau Picasso, a Cal Blau, per poder perllongar-la fina a la via col·lectora i millorar així la comunicació del barri. Font va explicar que els tràmits es van iniciar l’any 2017, i el passat mes de novembre es va fer l’exposició pública definitiva de l’acord d’expropiació. Un cop acabat el termini, i després de rebre la documentació de la titular de la finca, l’ajuntament  proposa l’acceptació per part de la propietària del preu just que implica l’expropiació, i acorda a procedir a la ocupació de la finca i al pagament.

David Font, contestant a una pregunta del ple anterior sobre la previsió d’estalvi de consum de l’enllumenat, va explicar que es va fer una auditoria a finals de l’any 2016 que valorava els 1644 punts de llum, preveia passar d’un consum de 548.910kW/any a 286.6001kW/any, el que en preus d’aquell moment, suposaria un estalvi de 31.549,30€ anuals, sense tenir en compte les noves lluminàries LED del pavelló esportiu ni les del camp de futbol.

Al torn de prec i preguntes, ERC, va demanar informació sobre unes obres a Viladomiu Nou. Font, va explicar que a la colònia,  darrere unes galeries hi ha una zona qualificada com a sol urbà dins el municipi. Un dels propietaris es va interessar en adquirir una part d’aquesta finca per poder-hi edificar, ja que en planta baixa la normativa municipal ho permet, i fa uns anys, un veí ja ho havia fet. Tot i això, l’any 2008 es va aprovar el pla urbanístic de les colònies del Llobregat, i aquest no permet créixer fora de l’àmbit ja construït, i per tant, no es podien iniciar els tràmits de subhasta de la finca. Aquest mateix propietari, davant aquesta impossibilitat, va demanar si podia arranjar el terreny, ja que habitualment hi havia caravanes aparcades i era un espai on gossos hi anaven a fer les seves necessitats. Des de l’ajuntament, al ser un terreny municipal, i no suposar cap cost pel consistori, se li va donar llum verda, i alguns veïns han mostrar el seu malestar. Des de la regidoria de barris s’ha proposat als veïns una actuació més global que inclou una part d’enquitranat de carrers i allargar aquesta zona enjardinada perquè la colònia en pugui gaudir.

Salutació de l'alcalde

Benvolgudes i benvolguts,
Us dono la benvinguda al web municipal de la Vila de Gironella, que vol esdevenir un espai i una eina d'informació, interrelació i participació, i confiem que aquí, tant gironellencs i gironellenques com visitants d’arreu, us hi sentiu còmodes i hi trobeu tot allò que us calgui.

David Font

Ajuntament de Gironella

  Plaça de la Vila, 13 - 08680 Gironella
  93 825 00 33
  93 825 03 68
  gironella@gironella.cat

Detalls del web

Protecció de dades

Avís legal

 

Segueix-nos a